KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

İlaç ve Eczacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 5 Haziran  – 27 Haziran, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

Konu mevkilerin görev yerleri terfi alacakların halen görev yaptıkları yerler olarak belirtilmiştir.

KADRO ADI

: ECZACI KALFASI

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14

Münhal Sayısı

:1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Genel Ecza ve Tıbbi Müstahzarat Şube Amiri'nin ve üstlerinin denetimi altında görev yapar;

(2)Talepleri hazırlar, kayıtları tutar;

(3)Stok seviyeleri %25'in altına düşen türleri amirlerine bildirir;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya Lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; ve

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(4)İlk uygulamada aranan niteliklere haiz personel bulunmaması halinde Yardımcı Ecza Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfının III’ncü derecesinde üç yıl çalışmış olmak.

 

******

KADRO ADI

: ECZACI KALFASI

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13

Münhal Sayısı

:2

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Genel Ecza ve Tıbbi Müstahzarat Şube Amiri'nin ve üstlerinin denetimi altında görev yapar;

(2)Talepleri hazırlar, kayıtları tutar;

(3)Stok seviyeleri %25'in altına düşen türleri amirlerine bildirir;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya Lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; ve

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

******

KADRO ADI

: ECZACI KALFASI

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 10 – 11 

Münhal Sayısı

:1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Genel Ecza ve Tıbbi Müstahzarat Şube Amiri'nin ve üstlerinin denetimi altında görev yapar;

(2)Talepleri hazırlar, kayıtları tutar;

(3)Stok seviyeleri %25'in altına düşen türleri amirlerine bildirir; ve

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya Lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; ve

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

******

KADRO ADI

: İMALAT YARDIMCISI

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 10 – 11 

Münhal Sayısı

:1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Denetim, İmalat ve Kalite- Kontrol Şube Amiri ve İmalat memuruna karşı sorumlu olarak çalışır;

(2)Üretim aşamalarında yardımcı olur;

(3)Üretilen ilaçların ambalajlanması, depolanması ve dağıtılmasında yardımcı olur

(4)Ünitenin araç ve gereci ile temizlik işlerini yapar;

(5)Gerektiği hallerde, Kamu Görevlileri Yasasının 27'inci ve 105'inci maddeleri kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle görev yapar; ve

(6)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya Lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; ve

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

II. DERECE İMALATHANE VE AMBAR MEMURU

1

II. DERECE İMALAT YARDIMCISI

2