KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 13 Mayıs  – 6 Haziran, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: ARKEOLOG

Hizmet Sınıfı

: Kültür Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13-14

Münhal Sayısı

:4

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa(2), Girne, Güzelyurt

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Arkeolojik kazı, envanter, yayın, arşiv, bakım ve onarım işleri ile her türlü eğitici ve tanıtıcı çalışmalar yapar;

(2)Eski eserlerin korunması ve müzelere mal edilmesi için çalışmalar yapar ve önlemler alır;

(3)Gerekli hallerde bu Yasanın 9'ncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilir;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Arkeoloji veya Eski Eser konusunda bir üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır.

(3)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: MİMAR

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

:2

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa(2)

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bakım ve onarım isteyen tüm. taşınmaz eski.eserlerin ve müze binalarının  röleve, restitüsyon  ve restorasyon projelerinin hazırlanıp uygulanmasında, Röleve ve Restorasyon Şube Amirine  yardımcı olur;

(2)Yönetimindeki.memur ve işçiler arasında  koordinasyon ve işbirliğini sağlar ve onları denetler;

(3)Tarihi doku ve tarihi çevrenin  korunması için gerekli plânları hâzırlar;

(4)Gerekli hallerde bu Yasanın 9'ncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veyâ rotasyon usulüyle çalıştırılabilir;

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan Mimar olarak mezun olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.

 

*****

KADRO ADI

: MİMAR

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13 – 14 – 15

Münhal Sayısı

:1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bakım ve donanım isteyen tüm taşınmaz eski eserleri  ve müze binalarının röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp uygulanmasında, Röleve ve Restörasyön Şube Amiri  ile I. Sınıf Mimara yardımcı olur;

(2)Tarihi doku ve tarihi  çevrenin korunması  için gerekli plânları hazırlar;

(3)Gerekli  hallerde bu Yasanın 9'ncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilir;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir  fâkülte veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan Mimar olarak mezun olmak;

(2)Bir alt dere.de en az üç yıl çalışmış olmak;

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.

*****

KADRO ADI

: MÜZE MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Turizm Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 9-10

Münhal Sayısı

:3

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa(2), Girne

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Her türlü eski eser ve müzecilik çalışmalarına katılır ve müze görevleri ile eski eserleri ilgilendiren teknik işleri yapar veya yardımcı olur;

(2)Müze, ören yerleri, depo, atölye ve Dairede kendisine verilen görevleri yapar;

(3)Eski eserlerin korunması ve yaşatılması için her türlü koruyucu önlemi alır, denetimlerini yapar;

(4)Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin, müze ve ören yerlerinin denetimi, düzenleme, bakım, bilimsel çalışma, bilgisayar ve yazışma gibi iş ve işlemlerini yapar; bu amaçlarla oluşturulan            ekiplerde görev alır;

(5)Gerekli hallerde, bu Yasanın 9'uncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilir;

(6)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu veya ilgili konularda herhangi bir meslek okulunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak

 

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

MÜNHAL YERİ

II. DERECE MUHASEBE MEMURU

1

LEFKOŞA