KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 9 Mayıs  – 30 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: SIHHİYE MÜFETTİŞİ

Hizmet Sınıfı

: Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14 – 15

Münhal Sayısı

:3

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa(2), Girne

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bulunduğu sağlık merkezi bölgelerinde çevre, gıda, iş sağlığı, halk sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlamasında ve yürütülmesinde Sağlık Merkezi hekimlerine yardımcı olur;

(2)Sağlık merkezlerinde görevli bir alt derecedeki sıhhiye müfettişlerini yönlendirir, hizmetlerini denetler ve onları eğitir;

(3)Sağlık merkezlerinde görevli hekimlerle immunizasyon çalışmalarına katılır ve gerekli kayıtları tutar;

(4)Gerekli kayıt ve istatistikleri tutar;

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6)Görevlerinin  yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Sağlık koleji veya dengi bir meslek okulu bitirmiş olmak veya lise  mezunu olup sınav  sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini  kanıtlamış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

     Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu  haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)Geçeli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır.