KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Merkezi Cezaevi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 7 Mayıs  – 30 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: KIDEMLİ CEZAEVİ AMİR YARDIMCISI

Hizmet Sınıfı

: Cezaevi  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Cezaevi Amiri tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesini sağlar;

(2)Maiyetinde çalışan personelin çalışmalarını gözetir, gerekli yöneriyi verir, cezaevi Amirine bilgi sunar;

(3)Amirleri tarafından  verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı  sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Cezaevi . Hizmetleri Sınıfının II’ nci Derecesinde en az üç yıl  çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış  olma koşulunu haiz uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl  çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak