KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Sosyal Sigortalar Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen bazı mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 21 Ocak – 22 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu kadrolar 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

 

KADRO ADI         :

BİLGİSAYAR OPERATÖRTİ

Hizmet Sınıfı        :

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12

Münhal Sayısı       :

1

Görev Yeri            :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Sosyal Sigortalar mevzuatının uygulanmasında sigortalı ve işverenlerle ilgili bilgilerin bilgisayar sistemlerine girişlerini yapar;

(2)İşveren ve sigortalıların prim tahsil ve denetim işlemlerini ve sigorta yardımlarına ilişkin işlemleri bilgisayar sistemlerinden yararlanarak yapar; girilen bilgilerin raporlarını alır, sistemdeki bilgilerin kopyalarını manyetik ortama kaydeder;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;veya

     (B)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

SİGORTALAR KATİBİ

Hizmet Sınıfı        :

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12

Münhal Sayısı       :

7

Görev Yeri            :

Lefkoşa(3), Gazimağusa(2), Girne, Güzelyurt

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin Merkez ve Bölgesel Kuruluşlarında haberleşme, dosyalama, kayıt ve diğer kitabet işlerini yürütür;

(2)Görevlendirilmesi halinde Daireye ait tüm araç, gereç, basılı kağıt ve malzemenin muhafazasını ve dağıtımını yapar ve bunlardan sorumlu olur;

(3)Müdürlükçe alınacak her türlü malzeme ve demirbaşın satın alınma ve stoklama işlerini yapar ve bunlarla ilgili her türlü kaydı tutar;

(4)Daireye ait demirbaşın envanterini hazırlar ve bundan sorumlu olur

(5)Sigorta işleri ile ilgili kayıtları tutar ve işveren ve sigortalı hesap kartlarını işler;

(6)Basit muhasebe ve hesap işlemlerini gerektiren işleri Amirlerinin gözetiminde yapar;

(7)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(8)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır

(3)İlgili mevzuat .uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

SİGORTALAR KATİBİ

Hizmet Sınıfı        :

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 9 – 10  

Münhal Sayısı       :

6

Görev Yeri            :

Lefkoşa(3), Gazimağusa, Girne, Güzelyurt

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin Merkez ve Bölgesel Kuruluşlarında haberleşme, dosyalama, kayıt ve diğer kitabet işlerini yapar;

(2)Görevlendirilmesi halinde Daireye ait tüm araç, gereç, basılı kağıt ve malzemenin muhafazasını ve dağıtımını yapar ve bunlardan sorumlu olur;

(3)Müdürlükçe alınacak her türlü malzeme ve demirbaşın satın alınma ve stoklama işlerini yapar ve bunlarla ilgili her türlü kaydı tutar;

(4)Daireye ait demirbaşın envanterini hazırlar ve bundan sorumlu olur;

(5)Sigorta işlemleri ile kayıtları tutar ve işveren ve sigortalı hesap kartlarını işler;

(6)Basit muhasebe ve hesap işlemlerini gerektiren işleri Amirlerinin gözetiminde yapar;

(7)Gerektiğinde Daire yazışmalarını daktilo eder;

(8)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(9)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

ODACI-ŞOFÖR

Hizmet Sınıfı        :

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 8 – 9  

Münhal Sayısı       :

4

Görev Yeri            :

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin Merkez ve Bölgesel Kuruluşlarına ait dairelerini çalışma saatlerine uyacak şekilde açar ve kapar;

(2)Daireleri temiz ve düzenli tutar;

(3)Mektup, posta ve evrak götürüp getirir;

(4)Dairenin teksir işlerini yapar;

(5)Daire içinde evrak dağıtımını yapar;

(6)Daireye ait resmi hizmet araçlarının bakım ve temizliğinden sorumlu olur.

(7)Daireye ait resmi hizmet araçlarını her an seyrüsefere hazır durumda bulundurur;

(8)Gerektiğinde santral operatörü olarak da görev yapar;

(9)Merkezde  Müdürün, Müdür Muavininin ve Personel ve İdari İşler Amirinin, Bölgesel Kuruluşlarda ise Bölge Amirinin emir ve denetiminde, Dairede çalışan kamu görevlilerini görev yerine götürüp getirir ve resmi amaçlar için eşya taşır;

(10)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(11)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Ortaokul veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)Bisiklet veya motosiklet kullanabilmek; Ayrıca araba sürüş ehliyetine sahip olmak;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.