KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrolarında münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 5 Mayıs  – 30 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

Konu mevkilerin muhtemel münhal yerleri, terfi alacakların halen görev yaptıkları yerler olarak belirtilmiştir.

-İLKÖĞRETİM DAİRESİ-

KADRO ADI

: SEKRETER (OKUL SEKRETERİ)

Hizmet Sınıfı

: Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görev yaptığı okulun, daktilo, basit muhasebe, arşiv, dosyalama, telefon, haberleşme, ambarlama ve kitaplık hizmetleri gibi iş ve işlemlerini yerine getirir;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak,

(2)Kitabet Hizmetleri Sınıfında III. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: SEKRETER (OKUL SEKRETERİ)

Hizmet Sınıfı

: Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 9 – 10  

Münhal Sayısı

:3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görev yaptığı okulun, daktilo, basit muhasebe, arşiv, dosyalama, telefon, haberleşme, ambarlama ve kitaplık hizmetleri gibi iş ve işlemlerini yerine getirir;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak,

(2)Kitabet Hizmetleri Sınıfında IV. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

-GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ-

KADRO ADI

: SEKRETER (OKUL SEKRETERİ)

Hizmet Sınıfı

: Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

:10

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görev yaptığı okulun, daktilo, basit muhasebe, arşiv, dosyalama, telefon, haberleşme, ambarlama ve kitaplık hizmetleri gibi iş ve işlemlerini yerine getirir;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak,

(2)Kitabet Hizmetleri Sınıfında III. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

-MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ-

KADRO ADI

: SEKRETER (OKUL SEKRETERİ)

Hizmet Sınıfı

: Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görev yaptığı okulun, daktilo, basit muhasebe, arşiv, dosyalama, telefon, haberleşme, ambarlama ve kitaplık hizmetleri gibi iş ve işlemlerini yerine getirir;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak,

(2)Kitabet Hizmetleri Sınıfında III. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: SEKRETER (OKUL SEKRETERİ)

Hizmet Sınıfı

: Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem  9 – 10  

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görev yaptığı okulun, daktilo, basit muhasebe, arşiv, dosyalama, telefon, haberleşme, ambarlama ve kitaplık hizmetleri gibi iş ve işlemlerini yerine getirir;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak,

(2)Kitabet Hizmetleri Sınıfında IV. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.