KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Personel Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 5 Mayıs  – 20 Haziran, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: I. SINIF İDARE MEMURU

Hizmet Sınıfı

: İdari Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13 – 14

Münhal Sayısı

:10

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevlendirildiği bakanlık veya dairede örgütün idari ve personel işlerinden sorumlu olur ve örgütün tüm idari ve personel fonksiyonlarını yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenleyip yürütür;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve  

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)İdari  Hizmetler  Sınıfında  III.  Derece İdare  Memuru  olarak en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin  bulunmaması  halinde  en az  bir  yıl  çalışmış  olma  koşulu aranır.

(2)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj  sayılır;  

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.