KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Maliye Bakanlığı kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 30 Nisan  – 23 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin  yönergelerine  uygun  olarak  bilgi  girişi  yapar;  

(2)Bilgi  girişinde çıkan  problemlere   çözüm  getirir;  

(3)Bilgi kayıt ve denetimini yapar;

(4)Bilgi yedekleme işlemlerini yapar; 

(5)Bilgisayar cihazlarının temizliği ve uygun olarak kullanımından sorumludur;

(6)Amirleri  tarafından verilecek mevkiine uygun diğer  görevleri yerine getirir; ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.  

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Teknik ortaöğretim kurumunu bitirmiş  olmak veya lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;  

(2)Bir alt derecede  en  az  üç  yıl  çalışmış  olmak;  

    Ancak,  üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.