KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Devlet Basımevi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 21 Nisan  – 16 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: KIDEMLİ MATBAACI

Hizmet Sınıfı

: Matbaacılık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14 – 15

Münhal Sayısı

:12

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Devlet Basımevinin dizgi, baskı makinelerinin kuruluş, bakım ve onarım işlerini yürütür ve bu işlere nezaret eder.

(2)Dizgi makinesinde (el ve makine ile) hazırlanan işlere düzeltmenlik yapar ve baskı makinelerinin provalarına nezaret eder.

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar ve görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumlu olur.

 

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Herhangi bir ortaöğretim kurumunu veya dengi bir okulu veya ilgili konularda bir meslek okulunu bitirmiş olmak.

(2)Matbaacılık Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak. 

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisi bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.