KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Ticaret Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 21 Nisan  – 20 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

:TİCARET MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15-16

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin direktifi ve sorumluluğu altında görevlendirileceği şubenin yönetiminden veya  belirli bir görevin yerine getirilmesinden sorumludur.

(2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarından, ülkeye ithal edilecek veya dış ülkeler ile Güney Kıbrıs’a ihraç edilecek  malların, ithal veya ihraç izinlerine uygun olup olmadıklarını amirlerinin direktifi altında denetler;

(3)Gerekli görüldüğü hallerde merkezde ve taşrada açılacak olan şubelerde görev yapar;

(4)İthal ve ihraç mallarının maliyet analizlerini yapar veya yaptırır, tüketiciye intikal edinceye kadar geçen safhalardaki gerekli denetimleri yapar ve raporlar hazırlar;

(5)İthalat ve ihracat istatistiklerinin analizlerini yapar ve raporlar hazırlar;

(6)Ticari alandaki yasa, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlar;

(7)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(8)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: TİCARET MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13-14

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin direktifi ve sorumluluğu altında görevlendirileceği şubenin işlerini etkinlikle yürütür;

(2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarından, ülkeye ithal edilecek veya dış ülkeler ile Güney Kıbrıs’a ihraç edilecek malların, ithal veya ihraç izinlerine uygun olup olmadıklarının denetimine yardımcı olur;

(3)Gerekli görüldüğü hallerde merkezde ve taşrada açılacak olan şubelerde görev yapar;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

III. DERECE BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

3