KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Mülki Yönetim ve Bölümleri (Taşra Örgütü) kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 8 Nisan  – 2 Mayıs, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: İNŞAAT MÜHENDİSİ

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Merkezde, İlçe ve Bucaklarda görev yapar; görev alanına giren işlerin tatbikini organize eder ve gösterir;

(2) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yapar; ve

(3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) İnşaat mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek okuldan mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır