KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Veteriner Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 31 Mart  – 25 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

:VETERİNER TEKNİSYENİ

Hizmet Sınıfı

: Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik

  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14-15

Münhal Sayısı

:3

Muhtemel Münhal Yeri

:Lefkoşa, Güzelyurt, Ziyamet

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Veteriner sahasındaki projelerin uygulanmasında amirlerine yardımcı olur;

(2)Hastalık kontrolu ve aşılama neticelerinin kayıtlarını tutar; aylık bültenlerin hazırlanmasına yardımcı olur;

(3)Yabancı memleketlerden gelen hastalık bültenlerinin kayıtları ile değerlendirmelerini yapar; güncel konularda gereken tedbirlerin alınmasında amirlerine yardımcı olur;

(4)İhraç ve ithâl rejimi tahtında  Veteriner kayıt işlerini ve analizlerini yaparak amirlerine yardımcı olur;

(5)Veteriner sahasında yasaların, yönetmeliklerin ve tüzüklerin hazırlanmasında amirlerine yardımcı olur; ve

(6)Amirleri tarafından verilen kadrosuna uygun herhangi bir görevi yerine getirir; ve

(7)Görevlerin yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu olur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Veteriner Hayvan Sağlık Okulu veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri  Sınıfının  II.  Derecesinde en az üç, yıl çalışmış olmak;

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte personel bulunmaması halinde en az bir yı1 çalışmış olma koşulu aranır.

(3)Veteriner sahasında kurs sertifikasına sahip olmak avantaj sayılacaktır.

(4)İlgili mevzuat  uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

:VETERİNER TEKNİSYENİ

Hizmet Sınıfı

: Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik

  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

:1

Muhtemel Münhal Yeri

:Vadili 

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerine lâboratuvar, klinik ve idari sahada, yardımcı  olur;

(2)Amirlerinin gözetiminde hayvanların aşılanmaları, teftişleri ve  tedavilerinin yapılmasını sağlar;

(3)Hayvan besleyicilerine hastalık kontrolu ve hastalıkların önlenmesi konularında önerilerde bulunur;

(4)Amirleri tarafından verilecek kadrosuna uygun diğer görevleri  yerine getirir; ve

(5)Görevlerin yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu olur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Veteriner Hayvan Sağlık Okulu veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfının         IV.  Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte personel bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.