KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  28 Mart  – 15 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

:MÜFETTİŞ MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17A

Münhal Sayısı

:3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdür tarafından sorumluluğuna verilen merkezdeki veya herhangi bir kazadaki Gelir ve Vergi Dairesi hizmetlerinin veya belirli tür vergilerin yürütülmesini, planlanmasını, denetimini yönlendirme ve yönetimini sağlar;

(2)Sorumluluğuna verilen vergi türlerinin uygulanmasını, güncelleştirilmesi çalışmalarını yürütür;

(3)Sorumluluğunda bulunan alanlarla ilgili olarak inceleme ve denetimlerde bulunur ve Müdüre rapor sunar;

(4)Vergi yükümlülerinin işyerlerinin denetimi, vergi ve hesap incelemeleri, servet incelemeleri ve denetimlerinin yapılması ile ilgili çalışmalar yapar;

(5)Vergi yükümlüleri ile personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla kurslar, seminerler veya basın yayın programları düzenler;

(6)Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, birim veya birimlerdeki görevleri organize eder ve  işlerin yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur;

(7)Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirir; ve

(8)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir alt derecede en az bir yıl  çalışmış olmak;

   Ancak bir alt derecede en az bir yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde Mali Hizmetler Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olup uygun konularda üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(3)İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.