KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen bazı mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 17 Ocak – 15 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu kadrolar 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

 

KADRO ADI         :

KIDEMLİ TARIM UZMANI

Hizmet Sınıfı        :

Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı   

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 16

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Tarımsal kaynakların saptama, birleştirme, ayırma, ölçme, haritalandırma ve değerlendirme işlemlerini yürütür;

(2)Toprak dağıtımına konu olan yerlerde arazi klasifikasyonu ve  verimlilik etütleri   yaptırır, tarımsa.l işletme plânları hazırlar veya hazırlanmasını sağlar;

(3)Amirleri    tarafından  verilecek  mevkiine  uygun  diğer görevleri  yerine  getirir;  ve

(4)Görevlendirildiği   şubede   Tarımsal   konuların   yürütülmesinden  ve görevlerinin yerine  getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Ziraat Fakültesi veya dengi bir Yüksek  Öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma   koşulunu   haiz   uygun  nitelikte kamu    görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

TARIM UZMANI

Hizmet Sınıfı        :

Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı   

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 13-14-15

Münhal Sayısı       :

6

Münhal Yeri          :

Lefkoşa(2), Gazimağusa(2), Girne, Güzelyurt

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Tarımsal Kaynakların saptama, birleştirme, ayırma, ölçme,haritalandırma ve değerlendirme işlemlerini yapar;

(2)Toprak dağıtımına konu olan yerlerde arazi klasifikasyonu ve verimlilik etütleri yapar ve kıdemli tarım uzmanına yardımcı olur;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Ziraat Fakültesini veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;   
Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

BAŞ MÜHENDİS

Hizmet Sınıfı        :

Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Sınıfı  

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 6

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin bölge ve merkez  şubelerinde görev yapar;

(2)Yeni işler için gerekli detay toplar ve arazi ölçüsü alır;

(3)İnşaat  projeleri,  betonarme, maliyet hesaplaması ve malzeme keşifleri dahil yeni işler  için  proje  hazırlar, işlerin  uygulanmasını ve ölçülerin alınmasını gözetir;

(4)Harita yer altı ve yer üstü işaretlerinin hazırlanmasını sağlar;

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden, amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mühendislik  ve  mimarlık  diploması  veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim kurumunu, Harita  ve/veya  İnşaat   Mühendisi  olarak bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

I. SINIF MİMAR 

Hizmet Sınıfı        :

Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Sınıfı  

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 13-14-15   

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin bölge  ve veya merkez şubelerinde görev yapar;

(2)Mimari projeler yapar, yaptırır, uygulanmasını denetler;

(3)Planların    hazırlanmasında  gerekli  araştırmaları yapar ve  planların hazırlanmasına katılır;

(4)Proje çalışmalarını gözetir ve denetler;

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mühendislik ve  Mimarlık diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek  öğretim kurumunu, “Mimar” olarak bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;   

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu   
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

BAŞ TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı        :

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 14-15   

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevlendirildiği şubede projelerin çizimini veya uygulanmasını organize eder;

(2)Projelerin hazırlanması  için gerekli etütleri yapar, keşif ve şartname hazırlar;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen  hizmetleri yerine getirebilecek  teknik  ve  mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç    yıl  çalışmış  olma    koşulunu    haiz   uygun  nitelikte  kamu görevlisinin  bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

*****

 

KADRO ADI         :

TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı        :

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13    

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevlendirildiği şubede projelerin çizim ve uygulanmasını  organize eder ve yürütür;

(2)Projelerin hazırlanması için gerekli etütleri yapar ve keşif raporları hazırlar;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;   

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı        :

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12    

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Verilen yönerge gereğince çizim işleri yapar, ölçme  işlerinde  yardımcı  olur  ve  malzeme detayı hazırlar;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak veya   lise mezunu  olup  sınav  sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

     Ancak, üç  yıl  çalışmış olma koşulunu  haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı  olmak.

 

*****

 

KADRO ADI          :

TARIM BAŞ TEKNİSYENİ

Hizmet Sınıfı        :

Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 14 – 15   

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevlendirildiği şubede hizmetlerin yerine getirilmesinde Mühendislere yardımcı olur;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tarım veya Orman ile ilgili bir meslek okulunu veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI          :

İSKÂN  MEMURU

Hizmet Sınıfı        :

İdari Hizmetler Sınıfı   

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13 – 14    

Münhal Sayısı       :

17

Münhal Yeri          :

Lefkoşa(10), Gazimağusa(4), Girne, Güzelyurt(2)

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevlendirildiği  şubede hizmetlerin yürürlükteki  iskân mevzuatı çerçevesinde  yürütülmesinde Amirlerince verilecek görevleri yönerilere uygun olarak yürütür;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Hukuk, İktisat, Siyasal  Bilgiler veya  İdari  İlimlerle ilgili bir Fakülte veya  dengi  bir yüksek okulu bitirmiş olmak; veya

     (B)Lise veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak ve Kamu Görevlileri Yasasının 75 (2) maddesi uyarınca bu sınıfa girmeğe hak kazanmış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;  

    Ancak  üç  yıl  çalışmış olma  koşuluna  haiz  uygun   nitelikte  kamu  görevlisinin  bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI          :

AMBAR MEMURU

Hizmet Sınıfı        :

Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13 – 14    

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin ambarına intikal eden malzemelerin düzenli olarak depolanmasını ve dağıtımını yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapar;

(2)Ambar giriş ve çıkışlarla ilgili kartları aksatmadan işler;

(3)Şube Amiri  tarafından  görevlendirildiği  takdirde  Dairenin  Muhasebe  işlerini  yürütür  ve  döşeme-demirbaş kayıtlarını tutar;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mali Hizmetler Sınıfının IV’ üncü derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak,  üç  yıl  çalışmış   olma   koşulunu   haiz   uygun   nitelikteki   kamu  görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI          :

TOPOGRAF

Hizmet Sınıfı        :

Tapu ve Kadastro Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (İlk Atanma  ve Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 14 – 15    

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Arazide harita bütünleme çalışmalarını yapar;

(2)Arazide bütünlenen haritaların ilk hesap ve çizim işlerini yerine getirir;

(3)Nirengi rasat ve hesap çalışmalarına yardımcı olur;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve topograf olarak beş  yıl   görev yapmış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;   

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte  kamu  görevlisinin  bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.