KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Sanayi Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  28 Mart  – 25 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

:SANAYİ MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15 – 16

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevlendirildiği  şube  sorumluluğuna verilecek  personelin  çalışmalarını denetler.

(2)Tesisler ve  sanayi bölgeleri ile  ilgili idari ve hukuki sorunları  çözümler ve gerektiği durumlarda  denetimini yapar veya yaptırır.

(3)Sanayi dallarında  gelişme potansiyeline sahip  yatırım alanlarının saptanmasında  gerekli araştırmaları yapar veya yaptırır  ve raporlar hazırlar.

(4)Sanayi ürünlerinin maliyet  analizlerini yapar  veya yaptırır  ve raporlar hazırlar.

(5)Sanayi ile ilgili Yasa ,Tüzük ve Yönetmelik  Tasarılarını hazırlar;

(6)Amirleri tarafından verilecek  sanayi ile ilgili  diğer görevleri yerine getirir ;ve

(7)Görevlerinin  yerine getirilmesinden  amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir alt  derecede  en az üç yıl  çalışmış olmak;

   Ancak , üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz  uygun nitelikte  kamu görevlisinin bulunmaması halinde  en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili  mevzuat uyarınca  yapılacak sınavlarda  başarılı olmak;