KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Sivil Havacılık Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  26 Mart  – 18 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: TEKNİSYEN (ELEKTRİK - ELEKTRONİK)

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Sivil Havacılık hizmetlerinde kullanılan tüm cihazların, sistemlerin, araç ve gereçlerin bakım ve onarım işlerini yapar ve yürütür;

(2)Maiyetindeki personelle, talimatlar doğrultusunda iş düzenlemesi yapar ve  verilen işleri sonuçlandırıp yapılan işler hakkında amirlerine rapor verir;

(3)Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine  getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunun elektrik ve/veya elektronik bölümünü bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen görevleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının IV’üncü Derecesinde Teknisyen (Elektrik-Elektronik) olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.