KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu   kadrosunda münhal bulunan  I. Derece Eğitim Denetmeni ve münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  27 Mart  – 30 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Genel Ortaöğretim Dairesi: (10)

Matematik                                        

(1)

Matematik (İng.-Türk.)                    

(1)

Bilgisayar                                         

(1)

Coğrafya–Sosyal Bilgiler               

(1)

Fizik–Fen Bilgisi                             

(1)

Tarih–Sosyal Bilgiler                      

(1)

Kimya–Fen Bilgisi (İng.- Türk.)      

(1)

Türkçe/Türk Dili Edebiyatı              

(1)

Felsefe Grubu                                 

(1)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik  

(1)

 

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi: (12)

Elektrik – Elektronik                                               

(1)

İnşaat (Yapı ve YTR)                                   

(1)

Motorlu Araçlar                                                       

(1)

Muhasebe–Finansman ve Pazarlama-Büro       

(1)

Metal-Makina-İklimlendirme                                  

(1)

Turizm-Gıda                                                            

(1)

El Sanatları-Seramik                                              

(1)

Görsel İşitsel Teknikler (Grafik Tasarımı) 

(1)

Ahşap                                                                      

(1)

Bilişim                                                                                  

(1)

Güzellik ve Saç Bakımı                                          

(1)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi                                     

(1)

 

İlköğretim Dairesi: (5)

İlkokul Öğretmeni                            

(2)

Okul Öncesi Eğitim                         

(2)

Özel Eğitim                                      

(1)

 

Dilekçeler, örnekleri Bakanlık tarafından okullara gönderilecek dilekçe forumları üzerinde yapılmalı ve en geç 30 Nisan, 2008 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı vasıtasıyla Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır. Belirtilen tarihten geç gönderilen dilekçeler tezekkür edilmeyecektir.

 

Anılan mevkie başvuru yapacak olan adaylar başvurularını yaparken dilekçelerinin ekinde kriter puanı değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıda istenen belgelerin fotokopilerini bağlı bulundukları Dairelere başvuruları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler

1)      Yabancı Dil Düzeyini gösteren Sınav Sonuç, Sertifika veya Belgeler,

2)      Bilgisayar bilgi düzeyini gösterir sınav/sertifika, belgeler,

3)      Mesleki Kurs Katılım Belgeleri,

4)      Sınavlı/Başarı düzeyli Kurs Katılım belgeleri,

5)      Yönetici olarak görev alınan kurs katılım belgeleri,

6)      Yönetici olarak görev alınan Sınavlı/Başarı Düzeyli Kurs Katılım Belgeleri,

7)      Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makalelere ait belgeler,

8)      Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makalelere ait belgeler,

9)      Aday tarafından yazılmış kitap, Görev alınan Kitap Komisyonları, program geliştirme, ölçme, değerlendirme komisyonlarında veya projelerde görev aldığına dair belgeler,

10) Uluslararası hakemli konferanslarda yapılan tebliğ belgeleri,

11) Ulusal hakemli konferanslarda yapılan tebliğlere ait belgeler,

12) Uluslararası konferanslara katılım belgeleri,

13) Ulusal konferanslara katılım belgeleri,

14) Eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşların, kooperatif, izcilik, spor kulüplerinin idari organlarında görev yapılan sürelere ait belgeler,

15) Okul Aile Birliği, Kültür Dernekleri, Bilimsel Araştırma Derneklerinde görev alınan süreleri gösterir belgeler,

16) Sendika temsilcisi ve idari organlarda görev alınan yılları gösterir belgeler.

    Bu mevkii ile ilgili sınavlar 16 Mayıs, 2008 tarihinde tek oturumda yapılacak; sınav yeri ve saati ilgili adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca bu bilgiler web sayfamızdan da öğrenebilecektir.

Belirtilen mevkie başvuru yapacak adaylardan “İngilizce veya geçerli bir yabancı dilde en az orta düzeyde uluslararası denkliği olan bir sertifika sahibi olmak, ve/veya Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak Yabancı Dil Sınavlarında başarılı olmak” koşulu da aranmaktadır.

İlgili mevkie başvuru yapacak adaylardan kadronun gerektirdiği yabancı dil belgesi olmayanlar ile sundukları belgeleri istenilen düzeyde olmayan adaylar Kamu Hizmeti Komisyonu’nca 28 Mart, 2008 tarihine kadar dilekçe kabul edilen ve Sınavları 26 Nisan, 2008 tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil (İngilizce) seviye tespit Sınavında başarılı olmaları halinde Yazılı Seçme Sınavına katılabileceklerdir.

Ayrıca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından talep edilen ve Komisyonumuz tarafından da uygun görülerek yapılmasına karar verilen ve istenen belgeler arasında sunulması öngörülen Bilgisayar bilgi düzeyini ölçmek için 18 Nisan, 2008 tarihinde Komisyonumuzca yazılı sınav düzenlenecektir. Başvuru yapacak olan adaylar dilekçelerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı vasıtasıyla Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına ulaştıracaklardır. Sınav Yeri ve Saati sınav gününden önce adaylara bildirilecektir.

      Müracaatçı adaylar Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün ilgili hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen konulardan sınava tabi tutulacaklardır.

 

I. DERECE EĞİTİM DENETMENİ YAZILI SEÇME SINAVI

TEST KONULARI

TOPLAM  250 PUAN

 

A. MEVZUAT - 75 PUAN

                                              

TÜZÜKLER        Yaklaşık Ağırlığı(35 puan)

1. Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Kayıt-Kabul,

    Devam-Devamsızlık Tüzüğü      

2. Ortaokullar ve Ortaöğretim Kurumları İçinde ve

    Dışında Uyulacak Kurallar ve  Disiplin Tüzüğü

3. Özel Okullar, Dersaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü.

4. Okul Aile Birliği ve Federasyonları Tüzüğü.

 

YASALAR         Yaklaşık Ağırlığı (40 puan)

1. MEDDYK Yasası

2. Kamu Görevlileri Yasası

3. Öğretmenler Yasası

4. Milli Eğitim Yasası

5. Eğitimle İlgili Diğer Yasalar (**)

 

B. EĞİTİM BİLİMLERİ – 75 PUAN

                                                

1)  EĞİTİM PSİKOLOJİSİ          Yaklaşık Ağırlığı (30 puan)

a) Gelişim Psikolojisi                        (10 puan)

c) Ölçme ve Değerlendirme            (10 puan)

b) Öğrenme Psikolojisi                     (10 puan)

 

                                                         

2) PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM      Yaklaşık Ağırlığı (25 puan)

a) Program Geliştirme                                                (12 puan)

b) Öğretim Metotları                                        (13 puan)

 

3) REHBERLİK                                          (20 puan)

 

C. EĞİTİM DENETİM ALAN BİLGİSİ – 100  PUAN

                                                                 Yaklaşık Ağırlığı

1) Okul Öz-denetim                                      (20 puan)                 

2) Okul Gelişim Planı                                    (20 puan)     

3) Eğitimde Performans Yönetimi                 (20 puan)

4) Eğitimsel Problem Çözme Yönetimi       (20 puan)

5) Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi             (20 puan)