KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Devlet Laboratuvarı Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  25 Mart  – 18 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar 734 sayı ve 19 Ekim ,2007 tarihli ve 72 sayı ve 18 Ocak, 2008 tarihli Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için öngörülen kriterlerden sözlü sınava (mülakat) tabi tutulacaklardır. Sınav zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

: KİMYAGER

Hizmet Sınıfı

: Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdür tarafından görevlendirileceği şubede bu Yasa ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen analizleri yapar, analiz raporlarını hazırlar;

(2)Laboratuvar teknisyenlerinin eğitiminde şube amirine yardımcı olur;

(3)Gerektiğinde mahkemelerde bilirkişi olarak tanıklık yapar;

(4)Verilecek diğer uygun görevleri yapar; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tanınmış bir üniversitenin veya dengi yüksek öğretim kurumunun Kimya, Kimya Mühendisliği veya Eczacılık bölümünden mezun olmak;

(2)Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfının III'üncü derecesinde en az üç yıl başarılı çalışmış olmak;

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

 

*****

 

KADRO ADI

: BİYOLOG

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdür tarafından görevlendirileceği şubede bu Yasa ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen analizleri yapar, analiz raporlarını hazırlar;

(2)Şubenin idari işlerinde ve alt derecedeki personel ile laboratuvar teknisyenlerinin eğitiminde şube amirine yardımcı olur;

(3)Gerektiğinde mahkemelerde bilirkişi olarak tanıklık yapar;

(4)Verilecek diğer uygun görevleri yapar; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tanınmış bir üniversitenin veya dengi yüksek öğretim kurumunun Biyoloji, Gıda Mühendisliği veya Mikrobiyoloji bölümünden mezun olmak;

(2)Devlet Laboratuvarında Paramedikal Hizmetler Sınıfının II'inci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

 

*****

 

KADRO ADI

: BİYOLOG

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdür tarafından görevlendirileceği şubede bu Yasa ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen analizleri yapar, analiz raporlarını hazırlar;

(2)Laboratuvar teknisyenlerinin eğitiminde şube amirine yardımcı olur;

(3)Gerektiğinde mahkemelerde bilirkişi olarak tanıklık yapar;

(4)Verilecek diğer uygun görevleri yapar; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tanınmış bir üniversitenin veya dengi yüksek öğretim kurumunun Biyoloji, Gıda Mühendisliği veya Mikrobioyoloji bölümünden mezun olmak;

(2)Paramedikal Hizmetler Sınıfının III'üncü derecesinde en az üç yıl başarılı çalışmış olmak;
Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

 

*****

 

KADRO ADI

:LABORATUVAR TEKNİSYENİ

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdür tarafından görevlendirileceği şubelerde verilecek analizleri ve diğer uygun görevleri yapar;

(2)Dairenin su yumuşatma ve saf su sistemlerini çalıştırır ve günlük bakımını yapar, üretilen saf suyun şubelerin gereksinimine göre dağıtımını sağlar; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl başarılı çalışmış olmak;

    Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır.