KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Sivil Havacılık Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  12 Mart  – 11 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

 

KADRO ADI

: ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Sivil Havacılık hizmetlerinde kullanılan cihazların verimli ve sürekli çalışır durumda bulunmalarını sağlar;

(2)Sivil Havacılık hizmetlerinin teknik yönde gelişmesini sağlamak amacıyla etüt  ve planlar yaparak önerilerde bulunur;

(3)Cihazların arzu edilen çalışma düzeyinde tutulabilmesi için gerekli yedek aksamın sağlanması konusunda raporlar hazırlar;

(4)Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir ;ve

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mühendis diploması veren bir üniversitenin Elektrik, Elektronik ve / veya Haberleşme bölümünü bitirmiş olmak;

(2)Sivil Havacılık Dairesinde Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının III’üncü  derecesinde Elektronik Mühendisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İngilizce bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: MEYDAN İŞLETME MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Liman Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Havaalanlarında bulunan tüm tesis, araç ve gereçlerin faal, bakımlı, kullanıma hazır  olmasını ve meydan yer hizmetlerinin düzenli bir şekilde  yürütülmesini sağlar;

(2)Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlar doğrultusunda pilotlara verilecek brifingler ve uçuş planlarının kabulüne yardımcı olur ;

(3)Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve meydan işletme veya AIS konusunda bir diploma ve sertifika sahibi olmak;

(2)Sivil Havacılık Dairesinde  Liman Hizmetleri Sınıfının  IV’üncü   Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)Düzgün konuşabilmek;

(4)İngilizce bilmek;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: TEKNİSYEN (MAKİNE)

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Sivil Havacılık hizmetlerindeki tüm mekanik cihazların, sistemlerin, araç ve gereçlerin bakım ve onarım işlerini yapar ve yürütür;

(2)Maiyetindeki personelle, talimatlar doğrultusunda iş düzenlemesi yapar ve verilen işleri sonuçlandırıp yapılan işler hakkında amirlerine rapor verir;

(3)Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine  getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunun makine ve/veya tesisat bölümünü bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen görevleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının III’üncü Derecesinde Teknisyen(Makine) olarak en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak,  üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az  bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)Merkezi klima sistemi ve/veya tesisat işleri bakım onarım yetkisini belirleyen bir  lisans veya sertifikaya sahip olmak;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.