Yayın: 14.01.2010 10:30

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO : 1/2010

Devlet Planlama Örgütü kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 29 Ocak, 2010 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Belirtilen tarihten geç gönderilen dilekçeler işleme konmayacaktır.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar bu mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan sınav konularının bir veya birkaçından sınava tabi tutulacaklardır. Sınav yöntemi, yeri ve zamanı ilgili adaylara bildirilecektir.

Bu mevki 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve  1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: PLANLAMA UZMANI

Hizmet Sınıfı

: Planlama Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinín sorumluluğu altında planlama, istatistik ve araştırma işlerini yapar.

(2)Görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli verileri toplar, değerlendirir ve görüşleri ile birlikte amirlerine sunar.

(3)Amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir ve görevlerin yerine getirilmesinde amirine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)İktisat, İstatistik , işletmecilik, idari ilimler, hukuk, sosyoloji, mühendìslik, mimarlık- şehircilik, yüksek fizik, yüksek matematik, maliye ve eğitim konularında üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve kamu hizmetinde yüksek öğrenim gerektiren Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları veya Genel Hizmet Sınıflarının 2. derecesinde en az 3 yıl ve kamu hizmetinde en az 6 yıl çalışmış olmak.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(3)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır.