KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Bütçe Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  12 Mart  – 11 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

 

KADRO ADI

: KIDEMLİ BÜTÇE MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15 – 16

Münhal Sayısı

:4

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin yönerileri uyarınca bütçe hazırlık, bütçe uygulama, bütçe denetleme ve bütçe izleme görevlerinden sorumlu olur; ve

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mali Hizmetler Sınıfının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: I. SINIF BÜTÇE MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Mali Hizmetler Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13-14

Münhal Sayısı

:5

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bütçenin hazırlanması ve uygulanması işlemlerinde amirlerine yardımcı olur; ve

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe ve Ticaret konularında bir Fakülte, Akademi veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak ve yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının bir alt derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(B)Bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak ve Kamu Görevlileri Yasası’nın 75’inci Maddesinin (2)’inci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve kamu hizmetinde en az altı yıl çalışmış olmak.

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.