KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Maliye Bakanlığı  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  12 Mart  – 11 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

 

KADRO ADI

: ANALİST/PROGRAMCI

Hizmet Sınıfı

: Plânlama Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (İlk Atama ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

:5

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bilgi İşlem konularında ileri çözüm teknikleri ve çözümler önerir ve bu çözümlerden uygun görüleni uygular;

(2)Bilgisayarla çözümü uygun olacak projelerin iş akışını hazırlar ve program yazar;

(3)Bilgi İşlem Merkezinde standartların geliştirilmesi, gelişme planlarının yapılması konularında çalışır;

(4)İstatistiksel ve hazır paket programların uygulanmasını sağlar;

(5)Sistem kitaplığının güncel tutulmasını sağlar;

(6)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir üniversite veya yüksek okulun Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgi İşleme yakın bölümlerden (Matematik, Elektronik   Bilgi İşlem, Endüstri Mühendisliği gibi) birini bitirmiş  olmak ve en az üç yüksek düzeyli bilgisayar lisanı bilmek;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İyi derecede İngilizce bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

Hizmet Sınıfı

: Kitabet Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13

Münhal Sayısı

:3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Amirlerinin yönergelerine uygun olarak bilgi girişi yapar;

(2)Bilgi girişinde çıkan problemlere çözüm getirir;

(3)Bilgi kayıt ve denetimini yapar;

(4)Bilgi yedekleme işlemlerini yapar;

(5)Bilgisayar cihazlarının temizliği ve uygun olarak kullanımından sorumludur;

(6)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7)Görevlerinin  yerine  getirilmesinden  amirlerine  karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Teknik ortaöğretim kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

I. DERECE BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

Bu mevkii 79/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4(1)”(A) maddesi uyarınca doldurulacaktır.