KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 12 Şubat – 7 Mart, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI      : 

I. SINIF MÜHENDİS   

Hizmet Sınıfı       :

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı   

Derecesi            : 

II (Yükselme Yeri)

Maaş                 :  

Barem 13-14-15

Münhal Sayısı     :  

1

Münhal Yeri        :   

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin bölge ve Merkez  şubelerinde görev yapar;

(2)Yeni işler için gerekli detay toplar ve arazi ölçüsü alır;

(3)İnşaat projeleri, betonarme, maliyet hesaplaması ve malzeme keşifleri dahil yeni işler için proje hazırlar, işlerin uygulanmasını ve ölçülerin alınmasını gözetir;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

 II. Aranan Nitelikler:

(1)Mühendislik  ve  Mimarlık diploması  veren  bir   fakülte  veya  dengi  bir  yüksek öğretim kurumunu, “İnşaat Mühendisi” olarak bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;   
 Ancak, üç yıl çalışmış olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte  kamu  görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI          : 

TARIM TEKNİSYENİ   

Hizmet Sınıfı          :

Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi               :   

III (Yükselme Yeri)

Maaş                    :  

Barem 13-14-15

Münhal Sayısı        :   

2

Münhal Yeri           : 

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevlendirildiği Şubede hizmetlerin yerine getirilmesinde mühendislere yardımcı olur;

(2)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tarım veya orman ile ilgili bir meslek okulunu veya  dengi  bir  Orta Öğretim  Kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;   
Ancak   üç  yıl  çalışmış  olmak   koşulunu  haiz   uygun nitelikte   kamu   görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.