KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Limanlar Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 23 Ocak, 2009 Salı günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Bu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: ROMORKÖR KAPTANI

Hizmet Sınıfı

: Liman Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14 - 15

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Gazi Mağusa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanı ile Kılavuzlara bağlı olarak Romorkaj Hizmetlerini can ve mal güvenliği içinde yapar;

(2) Tarama işlevlerine katılır;

(3) Romorkör seyir jurnalini tanzim eder;

(4) Gerekli gördüğü hallerde yüzer vinçte görev yapar;

(5) Sorumluluğu altında bulunan deniz araçlarının her zaman çalışır vaziyette olmalarını sağlar;

(6) Liman içinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları dahilinde romorkörlerde Kaptanlık görevi yapar;

(7) Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar;

(8) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü görev yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Teknik bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş veya lise veya dengi bir okul mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak.

(2) (A) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olma.

(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: PALAMAR MOTOR KAPTANI

Hizmet Sınıfı

: Liman Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 - 12

Münhal Sayısı

: 2

Münhal Yeri

: Gazi Mağusa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Üstlerinin yönergeleri uyarınca romorkaj, palamar, yüzer vinç ve tarama hizmetlerini can ve mal güvenliği içinde yapar;

(2) Deniz araçlarındaki bakım ve tutum işlerinde fiilen çalışır, ayni amaçla görevlendirilen Liman personelini denetler ve işlerin aksatılmadan yapılmasını sağlar;

(3) Limanlardaki yangın söndürme operasyonlarında fiilen görev yapar;

(4) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü görev yapar; ve

(5) Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar;

II. Aranan Nitelikler:

(1) Teknik bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş veya lise veya dengi bir okul mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) (A) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olma.

(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.