Yayın: 28 Ekim, 2010 16:30

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 10/2010

GENÇLİK DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAV DUYURUSU

Münhal Kadro Adı     :  I. Derece Gençlik Merkezleri Yönetmeni

Münhal Kadro Adedi :  4

HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1.       Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, web sitemizden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları(Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 23 Kasım, 2010 Salı günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.       Sınav Tarihi, Saati ve Yeri

Sınav, 30 Kasım, 2010 Salı günü saat 10.00‘da, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlık Binası’nda yapılacaktır.

3.       Sınav Ücreti

Sınav ücreti 21 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun (F.11) alınması gerekmektedir.

4.       Sınav Yöntemi, Süre ve Konuları

Sınav çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkinin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda belirtilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

(1)  Türkçe - Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi

(2)  Gençlik Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası

(3)  İzcilik

(4)  Halk Dansları ve Halk Dansları İle İlgili Kültür

(5)  Genel Kültür - Güncel Konular İle Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Coğrafyası

(6)  İngilizce (Pre - Intermediate Level)

5.       Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

6.       Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır.

Sonuçlar, aynı gün, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, web sitemizden yayınlanacaktır.

7.       Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık, “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 15 gün içerisinde, yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirecektir.

İtirazların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

8.       Münhal Mevkinin Doldurulma Yöntemi

I. Derece Gençlik Merkezleri Yönetmeni mevkii, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasa’nın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4. (1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

9.       Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

                                                                                               Çetin Uğural

                                                                                     Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                 Başkanı