Yayın: 24.12.2009 09:00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO: 10/2009

Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden veya web sayfamızdan da temin  edilebilen  dilekçe  formları (Form Gen.1)  üzerinde yapılmalı ve en geç  8 Ocak, 2010 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Anılan mevkie müracaat edecek adayların Gelir ve Vergi Dairesine 20 TL (Türk Lirası) sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihten geç gönderilen dilekçeler işleme konmayacaktır.

Yazılı yarışma sınavı 20 Ocak, 2010 Çarşamba günü yapılacaktır. Sınavala ilgili ayrıntılı bilgi ile sınav yeri ve saati web sayfamızdan duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

Sınav Konuları:

-        Anayasa

-        Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası

-        Değiştirilmiş şekliyle 53/1983 sayılı Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

-        Değiştirilmiş şekliyle 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü

-        Değiştirilmiş şekliyle 2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü

-        Türkçe (Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi)

-        Genel Kültür ve Kıbrıs ile ilgili güncel konular

-        İngilizce (Intermediate Level)

   

KADRO ADI

: SINAV İŞLERİ  MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfı

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 A

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

1.      Amirlerinin  gözetimi ve denetimi  altında Komisyonca açılan sınavların yapılmasında  sınav  sonuçlarının ilgililere duyurulmasında ve gelen müracaat formalarının  muhafazasında ;usulünce sıralanmasında; zamanında komisyona sunulmasında  ve ilanı istenen münhal mevkilerin  mevzuata uygun olarak  ilan edilmesinde amirine  yardımcı olur.

2.      Komisyonun  herhangi bir kararına karşı  Yüksek idare mahkemesinde  açılan davaların takip  edilmesinde ;Hukuk dairesince istenen konuyla ilgili  her türlü evrakın addedilen  Kuruma sunulmasında  ve Komisyonun disiplin işlemleriyle  ilgili  tüm yazışma ve  hazırlıkların yapılmasında  amirlerine yardımcı olur.

3.      Sınav   İşleri  müdürünün  gaybubetinde ona vekalet eder.

4.      Kendisine amirleri tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

1.      (a) Uygun konularda üniversite veya dengi bir yüksek okuldan  mezun olmak ve kamu  hizmetinde uygun sahada en az fiili 6 yıl sorumluluk taşıyan görevler ifa etmiş olmak; veya

(b) Lise veya dengi bir okul mezunu olmak ve  kamu hizmetinde uygun sahada en az fiili 10 yıl  sorumluluk taşıyan görevler ifa etmiş olmak

2. Kamu Görevlileri sınav tüzüğünde  belirlenen sınavlarda başarılı olmak

3. İngilizce bilmek avantaj sayılır.