KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 28 Ocak, 2009 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Yazılı yarışma sınavları 30 Ocak, 2009 Cuma günü sınav Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nde yapılacaktır. Sınav saati müracaatların bitiş tarihinden sonraki gün  web sayfamızdan duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

Sınav Konuları:

-         Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası

-         Kooperatif Şirketler Yasası (Fasıl 114, 28/1959, 51/1983, 28/2002 ve           54. Madde Tahtında yapılan Kooperatif Şirketler Tüzüğü)

-         K.K.T.C Anayasa Hukuku

-         Anayasa Hukuku (Genel)

-         İdare Hukuku

-         Genel Hukuk Bilgi ve Kavramları

-         Yabancı Dil İngilizce (Intermediate Level)

KADRO ADI

: HUKUK İŞLERİ AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 B

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Mukayyit yönergeleri ışığında Mukayyitlik hizmetlerinin etkinlik ve verimlilikle yürütülmesi için gerekli yasa, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak.

(2)Uygulamaların yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması için hukuki görüş  bildirmek.

(3)Uygulamadaki aksaklık ve tıkanıklıkları önlemek açısından hukuksal önlemler önermek.

(4)Mukayyit tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden Mukayyide karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir üniversitenin Hukuk Fakültesini bitirmiş olmak ve yürürlükteki mevzuat uyarınca Baro sınavlarını geçip Avukat olarak kaydedilmeye hak kazanmış olmak.

(2)Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Kooperatif İşleri Dairesi Yasası tahtında kurulan Kooperatif İşleri Dairesinde ve/veya Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde Hukuk Hizmetleri Sınıfında Hukukçu olarak en az yedi yıl çalışmış olmak.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(4)İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantajdır.