KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 13 Ocak, 2009 Salı günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Yazılı yarışma sınavları 15 Ocak, 2009 Perşembe yapılacaktır. Sınav yeri ve saati müracaatların bitiş tarihinden sonraki gün  web sayfamızdan duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

I. Derece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Baş Yardımcısı

Sınav Konuları:

- Hastane Yönetimi

- Hekimlik Hizmetlerine ilişkin çeşitli konular;

  a- Meslek esasları ve tekniği

  b- Temel Bilimler

- Yabancı dil İngilizce

I. Derece Klinik Şefi

Sınav Konuları

- Klinik Bilimleri

- Uzmanlık Alanı

- Yabancı dil (İngilizce)

KADRO ADI

: LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİM BAŞ ARDIMCISI

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 18 A

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tıbbi  işlerin yürütülmesinde ilgili Başhekim Yardımcıları ile  idari, mali ve teknik işlerin yürütülmesinde ise Hastane Şube Amiri, Hastane Şube Amirinin olmadığı hallerde Hastane Amiri ile işbirliği içerisinde Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak Hastane Başhekimine yardım etmek;

(2) Yürürlükteki    mevzuat   çerçevesinde   görev yapmak;

(3) Hastanenin  en  verimli  bir  şekilde çalışabilmesi  hususunda  gerekli önlemleri almak ve bunları Başhekimin görüş ve onayına sunduktan sonra uygulamak;

(4) Hastanede seyrek gözlemlenen vakalar ile önemli vakaları yayınlatmak, kongrelerini ve toplantılarını düzenlemek, Hastane adına sunulacak vaka ve konuların hazırlanmasını sağlamak;

(5) Hastanede   ortaya   çıkan   bulaşıcı  vakalar  ve  ölüm  olgularını  günü  gününe ve ayrıntılı  şekilde Hastane Başhekimine bildirmek; ve

(6) Amirler tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Tabip veya Diş Tabibi ünvanı taşımak;

(2)   Bir ihtisas dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3)   Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4)   Bir alt derecede en az 10 yıl çalışmış olmak;

(5)   Yabancı bir dil bilmek;

(6)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 18 B

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İdari bakımdan görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak çalışmak;

(2) Servise kabul edilen  hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, günlük ve haftalık hasta vizitlerini düzenlemek;

(3) Yarı süre asistanlık yapanların uzmanlık eğitimi almalarını sağlamak;

(4) Servisinde ve polikliniğindeki kayda değer tıbbi vakalar hakkında Hastane            Başhekimine bilgi vermek;

(5) Servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle yapılacak çağrıya icabet ederek, gerekli müdahaleyi yapmak;

(6) Konsültasyon için diğer servisler tarafından yapılacak başvurulara katılarak, görüş ve önerilerini bildirmek;

(7) Hasta müşahade dosyalarını eksiksiz tamamlatmak ve her ay sonu servis ile ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak;

(8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli çalışmasından sorumlu olmak;

(9) Servisin sevk ve idaresinden sorumlu olmak;

(10) Servisinde çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerini sağlamak; ve

(11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Tabip ünvanı taşımak;

(2) Göz Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl   çalışmış olmak,

(5) Yabancı bir dil bilmek;

(6) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: PSİKİYATRİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 18 B

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İdari bakımdan görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak çalışmak;

(2) Servise kabul edilen  hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, günlük ve haftalık hasta vizitlerini düzenlemek;

(3) Yarı süre asistanlık yapanların uzmanlık eğitimi almalarını sağlamak;

(4) Servisinde ve polikliniğindeki kayda değer tıbbi vakalar hakkında Hastane Başhekimine bilgi vermek;

(5) Servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle hastanece yapılacak çağrıya icabet ederek gerekli müdahaleyi yapmak;

(6) Konsültasyon için diğer servislerden yapılacak başvurulara katılarak düşüncelerini bildirmek;

(7) Hasta müşahade dosyalarını eksiksiz tamamlatmak ve her ay ve yıl sonu servisi ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlanıp Hastane Başhekimine sunmak;

(8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli çalışmasından sorumlu olmak;

(9) Servisin sevk ve idaresinden sorumlu olmak;

(10)  Servisinde çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerini sağlamak; ve

(11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Tabip ünvanını  taşımak;

(2) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl    çalışmış olmak;

(5) Yabancı bir dil bilmek;

(6) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: PATOLOJİ SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 18 B

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İdari bakımdan görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak çalışmak;

(2) Servise kabul edilen  hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, günlük ve haftalık hasta vizitlerini düzenlemek;

(3)  Yarı süre asistanlık yapanların uzmanlık eğitimi almalarını sağlamak;

(4) Servisinde ve polikliniğindeki kayda değer tıbbi vakalar hakkında Hastane Başhekimine bilgi vermek;

(5) Servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle yapılacak çağrıya icabet ederek, gerekli müdahaleyi yapmak;

(6)  Konsültasyon için diğer servisler tarafından yapılacak başvurulara katılarak, görüş ve önerilerini bildirmek;

(7) Hasta müşahade dosyalarını eksiksiz tamamlatmak ve her ay sonu servis ile ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak;

(8) Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli çalışmasından sorumlu olmak;

(9) Servisin sevk ve idaresinden sorumlu olmak;

(10)  Servisinde çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerini sağlamak; ve

(11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Tabip ünvanı taşımak;

(2)   Patoloji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3)   Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4)   Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl   çalışmış olmak;

(5)   Yabancı bir dil bilmek;

(6)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.