KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Çalışma Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 16 Ocak, 2009 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

:I. SINIF ÇALIŞMA MÜFETTİŞİ

Hizmet Sınıfı

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13 – 14

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Çalışma Dairesinin görev alanına giren yasal mevzuat gereğince işsizlik ve istihdam konularında verilen görevleri yerine getirir;

(2)   Şehit aileleri, askerlik yapanlar, eski mahkumlar ve özürlülerin istihdamı ve rehabilitasyonu konularında verilen görevleri yerine getirir;

(3)   Görev kapsamına giren konularda gerekli istatistiki bilgilerin derlenemsini sağlar;

(4)   Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)   Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   (A) Uygun konularda bir üniversite veya yüksek okul mezunu olmak; veya

(B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup kamu hizmetinde en az sekiz yıl çalışmış olmak;

(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde en az üç yıl  çalışmış olmak;

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.