KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Su İşleri Dairesi Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 7 Ocak, 2009 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Yazılı yarışma sınavı 8 Ocak, 2009 Perşembe günü sabah saat 09:30’da yapılacaktır. Sınav yeri müracaatların bitiş tarihi günü web sayfamızdan duyurulacaktır.

SINAV KONULARI

- Türkçe- metin kavrama ve sözcük bilgisi

- Anayasa

- Kamu Görevlileri Yasası

- Genel kültür-Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Kıbrıs’la ilgili güncel konular

- Fasıl 39/1988 Su İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

- Fasıl 82 Kamu Derelerini Koruma Yasası

- Fasıl 341 Devlet Su İşleri Yasası

- Fasıl 349 Köy (Ev Maksatları) Sular Yasası

- Fasıl 351 Kuyular Yasası

- Yabancı dil İngilizce (Pre-Intermedıate Level)

KADRO ADI

: MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 A

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdürlüğün bütün teknik ve İdari işlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur;

(2)Şube Amirlikleri arasında gerekli koordinasyonu sağlar;

(3)Müdürün yokluğu halinde ona vekâlet eder; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre  karşı  sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Mühendislik diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Okulun İnşaat, Makine veya Elektrik Bölümünden mezun olmak

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak veya Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının I.  Derecesinde  en az bir yıl çalışmış olmak;

(3)İlk uygulamada aranan niteliklere sahip personel bulunmaması halinde Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının II.  Derecesinde en az altı yıl çalışmış olmak;

(4)Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.