KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Devlet Laboratuvarı Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 19 Aralık, 2008 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Yazılı yarışma sınavı 22 Aralık, 2008 Pazartersi günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati müracaatların bitiş tarihinden sonraki gün web sayfamızdan duyurulacaktır.

SINAV KONULARI :

 

-         Anayasa

-         Kamu Görevlileri Yasası

-         Genel Kültür, Kıbrısla İlgili Güncel Konular

-          Değiştirilmiş şekliyle 82/1991 sayılı Devlet Laboratuvarı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası.

-         Devlet Laboratuvarı Analiz Ücretleri (Değişiklik) Emirnamesi:

(Sayı 56, Ek VI, 26/05/2003)

-                1977 Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası (Analizler açısından) Sayı : 21 Tarih: 8/4/1977

-         KKTC Besin Maddeleri Tüzüğü (Analizler açısından)  

Sayı : 321  Tarih: 25/6/1985

(Değişiklikler: 18/11/1986;   30/9/1992;   9/11/1994;  25/11/1994;

11/11/1995;  15/11/1995;   13/3/1996)

-         Çevre Yasası (Sayı: 9/1990) 19.madde altında çıkan: “Su ve Toprak

Kirliliği ve Hava Kalitesinin Korunması” tüzüğü (Analizler açısından)

-         Tarımsal İlaçlar Yasası  .   Sayı: 64/1987

-         Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü (Sayı 77, 18/02/2003)

-         Kozmetik Ürünleri Yasası.  Sayı: 23/2001

-         Yabancı Dil İngilizce (Upper-Intermediate Level)

     

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ

1