KAMU HİZMETİ KOMSİYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

            Dışişleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan 10 adet III. Derece 3’üncü Sekreter mevkii için 17 – 31 Temmuz, 2008 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

: III. DERECE 3’ÜNCÜ SEKRETER

Hizmet Sınıfı  

: Dışişleri Hizmetleri Sınıfı

Derecesi

: III (İlk Tayin)

Maaş

: Barem 10-11-12

Münhal Sayısı

: 10

 

Görev ve  Sorumlulukları :

         Amirlerinin direktifi altında, görevli bulunduğu bölümde işlerin yürütülmesinde bölüm sorumlusuna  yardımcı olmak ; siyasi, ekonomik, malî, sosyal ve kültürel konularda  bilgi toplamak   ve raporlar düzenlemek ; görevli bulunduğu bölümü ilgilendiren konularda diğer Bakanlıklar ve özel kuruluşlarla yürütülen temas ve  müşterek çalışmalarla  ilgili işleri yapmak ; amirleri tarafından verilecek   görevleri yerine getirmek.

            Bu mevkiye atanacaklar Merkez Teşkilâtında görev yapabilecekleri gibi Dış Temsilciliklerde de 3'üncü Sekreter olarak da görevlendirilebileceklerdir.

           

                                              

Aranan Nitelikler:

(1) (A) Herhangi bir üniversitenin Siyasal Bilgiler, Uluslararası İlişkiler, İdari İlimler, İktisat, Hukuk veya diğer uygun fakültelerinden diploma almış olmak; veya

       (B) Herhangi bir üniversiteden mezun olup yukarıdaki (A) bendinde öngörülen konularda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

(2) Çok iyi derecede İngilizce veya ayni düzeyde geçerli yabancı bir lisan bilmek.

(3) Geçerli ikinci bir lisan bilmek avantaj sayılacaktır. 

(4) Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirlenen sınavlarda başarılı olmak.

 

            Bu mevki için yapılacak müracaatlarda ORTA DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

            Müracaat safhasında sunulması gereken herhangi bir belgesi eksik olan adaylar da son müracaat tarihine kadar müracaatlarını yapabileceklerdir.  Sözlü sınava katılmaya hak kazanıldığı takdirde en geç sözlü sınav gününe kadar eksik olan belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

            Anılan sınav tüzüğü uyarınca adaylar, ilgili Kurumun ihtiyaçları nedeniyle İngilizce dili esas alınarak 11 Ağustos, 2008 Pazartesi günü Türk Maarif Koleji’nde aşağıda belirtilen konulardan yazılı yarışma sınavına tabi tutulacaklardır.

            Adaylara hangi salonlarda sınava gireceği kendilerine yazılı olarak bildirileceği gibi  web sayfamızdan da öğrenilebilecektir.

Sınav Konuları:

- Diplomatik dilde Türkçe Kompozisyon (20 Puan)

- Kıbrıs Tarihi, Coğrafyası, Kıbrısla ilgili güncel konular ve sorunlar, Kıbrısla ilgili uluslararası politikalar (20 Puan)

- İngilizce dilinde yazılmış kapsamlı bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi veya Türkçe’ye özetlenmesi (30 Puan)

- Diplomatik dilde İngilizce Kompozisyon yazılması (30 Puan).

 

Yazılı Yarışma sınavında 60 puan ve üzeri başarı elde edenlerin en

yüksek puandan en düşük puana doğru sıralaması yapılacak ve münhal sayısının %20  fazlası sözlü sınava çağrılacaktır.