KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Şehir Planlama Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan     4 Eylül – 18 Eylül, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

KADRO ADI

: II. SINIF ŞEHİRCİ

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12-13

Münhal Sayısı

:1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Tüm şehircilik ve imar kontrolü konularında gerekli görevi yapar, ülkenin şehir, kasaba ve köyleri için gerekli imar projelerini düzenler, bunlar için gerekli araştırmayı yapar, imar plânlarının uygulanmasında gerekli kontrol işlerini yürütür;

(2)Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumundan “Şehirci” olarak mezun olmak;

(2) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

KADRO ADI

: II. SINIF MİMAR 

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12-13

Münhal Sayısı

: 2

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Mimari projeler yapar ve uygulamasını denetler;

(2) İmar plânlarının hazırlanmasında gerekli araştırmaları yapar ve plânların hazırlanmasına katılır;

(3) İmar kontrol çalışmaları yapar;

(4) Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar;

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumundan “Mimar” olarak mezun olmak;

(2) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

Hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ORTA DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

Adaylar, 22 Eylül, 2008 Pazartesi günü yazılı yarışma sınavına alınacaklardır. Sınav yeri ve saati müracaatların bitiş tarihinden sonraki gün web sayfamızdan  duyurulacaktır.