KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ DUYURUSU

   

İlköğretim Dairesi öğretim kadrolarında münhal bulunan aşağıda açıklayıcı bilgi verilen 135 adet İlkokul Öğretmeni, 25 adet Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) ve 10 adet Özel Eğitim Okulu Öğretmeni  mevkileri için 20 Ağustos, 2008 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Müracaat safhasında sunulması gereken herhangi bir belgesi eksik olan adaylar da son müracaat tarihine kadar müracaatlarını yapabileceklerdir.  Sözlü sınava katılmaya hak kazanıldığı takdirde, en geç sözlü sınav gününe kadar eksik olan belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

Birden fazla öğretmen mevkisine müracaat edecek adayların müracaatlarını ayrı formlar üzerinde ve ayni zamanda yapmaları gerekmektedir.

Kadro Adı

:İLKOKUL ÖĞRETMENİ

Münhal Sayısı

:135

Aranan Nitelikler:

(1) Öğretmen Koleji mezunu olmak; veya

(2) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Türk Öğretmen Koleji’ne denkliği Bakanlar Kurulu’nca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya

(3) Lise, Lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da İlköğretim kadrolarında, en az dört ders yılı geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde 3 ay süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

   

Kadro Adı

: ÖZEL DERS ÖĞRETMENİ (OKUL ÖNCESİ)

Münhal Sayısı

:25

Aranan Nitelikler:

Öğretmen Koleji’nin ilgili bölümünden mezun olmak

   

Kadro Adı

: ÖZEL EĞİTİM OKULU ÖĞRETMENİ

Münhal Sayısı

:10

Aranan Nitelikler:

Özel eğitim okulu öğretmeni olarak atanacakların, görev alacakları okulda, özel eğitime gereksinme duyan çocukların gereksinme duydukları eğitim türüne uygun olarak eğitilmelerini hedef alan herhangi bir üniversite veya yüksek okulun ilgili bölümünden mezun olmak.

Aranan nitelikleri taşıyan adaylar 23 Ağustos, 2008 Cumartesi günü sabah saat 9.00’da aşağıda belirtilen konulardan sınava tabi tutulacaklardır. 

Sınav yeri ve saati adaylara yazılı olarak bildirilmeyecektir.  Adaylar, nerede sınava gireceklerini, salon ve aday numaralarını 21 Ağustos, 2008 tarihinden itibaren kimlik kartı numaralarına göre web sayfamızdan öğrenebileceklerdir.

      Sınav iki oturumda (sabah ve öğleden sonra) yapılacaktır.

I. Oturumu              

Sözel – Sayısal Analiz,

İngilizce,

Bilgisayar Kullanımı,

Mevzuat (Anayasa ve Öğretmenler  Yasası),

Eğitim Bilimleri.   

II. Oturumu

Alan Bilgisi.

   

Başvurularda Gerekli Evraklar:

1. Bir Adet Resim

2. Diploma Sureti        

3. Kimlik Kartı Sureti

4. Pedagoji Belgesi Sureti

5. Erkek Adaylar İçin Terhis Belgesi Sureti

   

Münhal Öğretmen Kadrolarına İlişkin Görev Yerleri