KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

   

Sivil Havacılık Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan   6 Ekim  – 22 Ekim, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir. Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1 ) üzerinde yapılmalı.

   

KADRO ADI

: HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ YARDIMCISI

Hizmet Sınıfı

: Liman Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: IV (İlk Atama Yeri)

Maaş             

: Barem 7-8-9-10

Münhal Sayısı

:21

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Uçuş planlarından gerekli bilgilerin toplanmasında ve istasyonlar arası teması sağlayıp uçaklarla ilgili bilgi alışverişinde amirlerine yardımcı olur;

(2)Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim   kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Düzgün konuşabilmek ve  Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kaidelerine uygun sağlık kurulu raporu ibraz etmek;

(3)İngilizce bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

   

 

Anılan mevkiie hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ALT DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

 

Sınav Konuları