KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 24 Temmuz – 15 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

KADRO ADI

: ODİYOLOG 

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12-13

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Kulak-Burun-Boğaz Servisi  Klinik Şefine ve  bir üstüne  karşı  sorumlu olarak Odiyoloji laboratuvarına    başvuran    veya    Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları Uzmanları tarafından havale edilen hastaların Odiyolojik tetkiklerini yapmak; veya yapılmasına yardımcı olmak;

(2)Medikal ve cerrahi tedavi ile yeterli işitme sağlanmayan hastaların tekrar avaluasyonunu yapmak ve gerekli işitme aygıtı ve diğer tedavileri sağlamak; işitme aygıtlarının seçimini ve uyumunu yapmak, periodik olarak hastaların izlenmesini sağlamak aylık ve yıllık İstatistiki bilgileri düzenleyip ilgililere sunmak;

(3)Konuşma Terapisi ile ağır işiten hastaların rehabilitasyonunu sağlamak;

(4)Kulak-Burun-Boğaz Uzmanları ile hastaları konusunda devamlı işbirliği yapmak; ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II.  ARANAN NİTELİKLER:               

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Odiyoloji ile ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: ODİYOMETRİST  

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: IV (İlk Atanma  Yeri)

Maaş             

: Barem 7-8-9-10

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Lefkoşa

 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

(1)İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Kulak-Burun-Boğaz Servisi Klinik Şefine ve bir üst amirine   karşı sorumlu olarak Odiyometri Laboratuvarına başvuran veya Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanları tarafından sevk edilen hastaların odiyolojik tetkiklerini yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak;

(2)Medikal ve cerrahi tedavi ile yeterli işitme sağlanamayan hastaların tekrar
avaluasyonunu yapmak ve gerekli İşitme aygıtı ve diğer tedavileri sağlamak; işitme
aygıtının seçimini ve uyumunu yapmak; periyodik olarak hastaların izlenmesini sağlamak; aylık ve yıllık istatistiki bilgileri derleyip ilgililere sunmak;

(3)Konuşma Terapisti ile ağır işiten hastaların rehabilitasyonunu sağlamak;

(4)Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanları ile hastaları  konusunda devamlı işbirliği yapmak;ve

(5)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II.  ARANAN NİTELİKLER:

(1)Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Odiyometri ile ilgili iki yıllık önlisans bölümünden mezun olmak;

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

III. Derece Odiyolog mevkii için hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ORTA DÜZEY, IV. Derece Odiyometrist mevkii için ise ALT DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.