KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç   23 Ocak, 2009 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Anılan mevkie müracaat edecek adaylardan ÜST DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır. Sözkonusu sınavı geçemeyen adayların müracaat etmeleri durumunda Üst Düzey Yeterlik Sınavı düzenlenecektir. 

Anılan mevkie müracaat edecek adayların Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri  Yasası’nın 63. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapan 54/2008 Kamu Görevlileri (Değişiklik No:4) Yasası uyarınca başvuru yapacak adayların Gelir ve Vergi Dairesine 20 TL (Türk Lirası) sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

Anılan mevkii için müracaat safhasında sunulması gereken herhangi bir belgesi eksik olan adaylar da son müracaat tarihine kadar müracaatlarını yapabileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı takdirde en geç sözlü sınav gününe kadar eksik olan belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

KADRO ADI

: İLK YARDIM NÖBETÇİ DOKTORU

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma Yeri)

Maaş             

: Barem 15 - 16

Münhal Sayısı

: 9

Münhal Yeri

: Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Cengiz Topel Hast.

    

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

(1) Hastanelerin ilk yardım merkezlerinde Başhekime karşı sorumlu olarak hastaların muayene, tetkik ve ilk tedavilerini yürütmek; gerekirse ilgili uzman doktoru göreve çağırmak ve hastanın yatırılması hususunda yardımcı olmak;

(2) Adli tabiplik konularında rapor verir, gerekirse adli kuruluşlarda bilirkişi olarak tanıklık yapmak;

(3) Görevi ile ilgili aylık ve yıllık istatistiki bilgileri hazırlayıp Başhekime sunar; alet, aygıt ve tıbbi malzemenin eksiksiz olmasını ve düzenli çalışmasını sağlamak;

(4) Emrinde çalışan yardımcı sağlık personeli ile ilgili diğer personelin hizmet içi eğitimlerini düzenlemek; ve

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

               

II.  ARANAN NİTELİKLER:               

(1)Tabip unvanını taşımak;

(2) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.