KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 24 Haziran – 31 Temmuz, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

KADRO ADI

: GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Gümrük Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 10-11-12

Münhal Sayısı

:11

Münhal Yeri

: Lefkoşa(5), Mağusa(2), Girne(2), Gemikonağı(2)

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Gümrük ve Rüsumat Dairesinin Merkez, Şube ve Bölümlerinin herhangi birinde Gümrük ve Rüsumat işlemleri ile; ilgili her türlü görevi yerine getirir;

(2)Bağlı olduğu Merkez ve şubelerde Kamu Görevlileri Yasasının 105'nci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya ve rotasyon usulü ile çalıştırılabilir; ve

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)(A)İktisat, Hukuk. İdari Bilimler, Maliye, İşletmecilik, Ticaret, Muhasebe veya istatistik konularında bir fakülte veya yüksek okulu bitirmiş olmak ; veya

    (B)Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kamu Görevlileri Yasası 75'inci maddesinin (2)'inci fıkrası uyarınca, bu sınıfa gîrmeye  hak kazanmış olup kamu görevinde en az üç yıl çalışmış olmak;

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

SINAV KONULARI:

-Türkçe (Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi)

-Matematik (Oran ve Faiz Hesapları)

-Bilgisayar Kullanımı (Word, Excel, Internet)

-İngilizce (Pre-Intermediate Level)

-Mevzuat

 A) 37/1983 Sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası

 B) 46/1982 Sayılı Gümrük ve Rüsumat Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

 C) 44/1996 Sayılı Gümrük Vergileri Tarife Yasası

 

 

*****

KADRO ADI

: MUHAFIZ 

Hizmet Sınıfı

: Gümrük Muhafaza Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: IV (İlk Atanma Yeri)

Maaş             

: Barem 6-7-8

Münhal Sayısı

:10

Münhal Yeri

:Lefkoşa(4), Mağusa(2), Girne(2), Gemikonağı(2)

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Gümrük antrepo, ambar, sundurma ve alanlarında bulunan her türlü eşyayı gözetler, kollar ve korur, bu eşyanın gümrük denetimi yapılmadan Devlete giriş ve çıkışını, bu tür eşya ile ilgili kişileri ve  gümrük kaçakçılığını önler

(2)Kamu Görevlileri Yasasının 105’inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırılabilir; ve

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirir.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi Bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;               

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

SINAV KONULARI:

-Genel Kültür (Ekonomik ve Güncel Konular)

-Matematik (Dört İşlem)

-Genel Yetenek

-Mevzuat

 A) 37/1983 Sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası

 B) 46/1982 Sayılı Gümrük ve Rüsumat Dairesi (Kuruluş, Görev ve  Çalışma Esasları) Yasası

 C) 44/1996 Sayılı Gümrük Vergileri Tarife Yasası

III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru mevkii için hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ORTA DÜZEY, IV. Derece Muhafız mevkii için ise ALT DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.