KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Sivil Havacılık Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  19 Mart  – 18 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

: HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ YARDIMCISI

Hizmet Sınıfı

: Liman Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: IV (İlk Atama Yeri)

Maaş             

: Barem 7-8-9-10

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Uçuş planlarından gerekli bilgilerin toplanmasında ve istasyonlar arası teması sağlayıp uçaklarla ilgili bilgi alışverişinde amirlerine yardımcı olur;

(2)Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim   kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Düzgün konuşabilmek ve  Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kaidelerine uygun sağlık kurulu raporu ibraz etmek;

(3)İngilizce bilmek;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: MEYDAN İTFAİYE MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: IV (İlk Atama Yeri)

Maaş             

: Barem 7-8-9-10

Münhal Sayısı

:7

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Havacılık ile ilgili arama - kurtarma ve yangınla mücadele işlerinde çalışır;

(2)Arama - kurtarma ve yangınla mücadele araç, gereç ve teçhizatının her türlü bakım ve onarım işlerinde amirlerine yardım eder;

(3)Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunun motor veya makine bölümünü bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen görevleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Hafif ve ağır araç sürüş ehliyetine sahip olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

Anılan mevkilere hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ALT DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.