KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Merkezi Cezaevi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  13 Mart  – 18 Nisan, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

: ERKEK GARDİYAN ERİ

Hizmet Sınıfı

: Cezaevi  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: IV (İlk Atama Yeri)

Maaş             

: Barem 9-10-11

Münhal Sayısı

:36

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Cezaevinin iç ve dış güvenliğini korur;

(2)Hükümlüleri içte ve dışta devamlı göz altında tutmak için Cezaevi Amir Yardımcıları veya Kıdemli Gardiyanların yönergeleri uyarınca ve saat esasına göre vardiya usulü veya  mesleki eğitim saatlerinde hükümlüleri eğitmek suretiyle görev yapar;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı  sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir Orta öğretim Kurumunu bitirmiş olmak;

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: KADIN GARDİYAN ERİ

Hizmet Sınıfı

: Cezaevi  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: IV (İlk Atama Yeri)

Maaş             

: Barem 9-10-11

Münhal Sayısı

:2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Cezaevinin iç ve dış güvenliğini korur;

(2)Hükümlüleri içte ve dışta devamlı göz altında tutmak için Cezaevi Amir Yardımcıları veya Kıdemli Gardiyanların yönergeleri uyarınca ve saat esasına göre vardiya usulü veya  mesleki eğitim saatlerinde hükümlüleri eğitmek suretiyle görev yapar;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı  sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Lise veya dengi bir Orta öğretim Kurumunu bitirmiş olmak;

(2)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

Anılan mevkilere hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ALT DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.