KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin terfi ettirilmelerine karar vermiştir;

 

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ VE DAİMİ SEÇMEN KÜTÜKLERİ
Terfi Etmeye Hak Kazananlar.
Yayın - 22/06/2012 - 12:20
I. DERECE SEÇİM MUKAYYİDİ

Sıra No Adı - Soya
1 Sevil Başoğlu
2 Gökçen Gardiyanoğlu


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

     

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar vermiştir.

Bir üst derecedeki mevkie terfi ettirilmeyi kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu terfii kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu kadroların yetki prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte, terfi etmeyi kabul ettiklerini bildirenlerin terfi işlemleri de yapılacaktır.

     

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                    Başkanı.

Not:

Bu terfi kararı bildirimi, aşağıdaki kamu görevlilerine sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
YÜKSEK SEÇİM KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ VE DAİMİ SEÇMEN KÜTÜKLERİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
   Terfi Etmeye Hak KazananlarI. DERECE SEÇİM MUKAYYİDİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Öztürk Keskinel
2 Hülya Atilla
3 Zehra Sarpoğlu
4 Ayşe Özönlü