KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan ve aşağıda ismi yazan kişinin, atanmasına  karar vermiştir.

 

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi,  sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
Atanmaya Hak Kazanan

III. DERECE YAYIN, REKLAM VE İSTATİSTİK ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Pembe Kanatlı50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
 Terfi Etmeye Hak Kazananlar 
    
I. DERECE EĞİTMEN

Sıra No Adı - Soya
1 Ayşe Angın


I. DERECE MALİYE MUHASEBE MEMURU

Sıra No Adı - Soya
1 Türkeş Karacadal


III. DERECE TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soya
1 Boğaç Peynirci


III. DERECE DENETİM  MEMURU

Sıra No Adı - Soya
1 Ahmet Özkaram
2 Sinem Saldam
3 Fatma Üstünel
4 Olga Çetindal
5 Sabire Altundağ
6 Ertan Yuvalı
7 Mustafa Kemal Asiloğlu
8 Turan Değirmencioğlu
9 Niyazi Filo
10 İbrahim Alkan


I. DERECE TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA  MEMURU

Sıra No Adı - Soya
1 Mustafa Köprülü
2 Laden Yakupoğlu
3 Leyla Avgın
4 Emirali Çobanoğlu
5 Gülçin Okay


II. DERECE TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA  MEMURU

Sıra No Adı - Soya
1 Latif İnce
2 Pervin Güran Çakır
3 Kemal İyikalp
4 Sevgül Seçkin Öztürk
5 Okan Sadrazam