KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                         Ömer A. Köseoğlu

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Turizm Planlama Dairesi tarafından da talep edilecektir.

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 23/08/2021
III. DERECE TURİZM PLANLAMA MEMURU Münhal Sayısı: 3
Sıra No Adı - Soyadı
1 Hürmüs Ersözlü
2 Recep Çağlaş
3 Ragıp Hür Dursun


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 16/07/2019
I. DERECE TURİZM PLANLAMA MEMURU Münhal Sayısı: +4
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Serkan Balkan 83,10
2 Doğan Özçelik 82,40
3 Enver Kara 81,70
4 Evren Değirmencioğlu 76,20


I. DERECE MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: +2
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Nurbanu Tosun Soyel 80,20
2 Işıl Uluhan 68,30


I. DERECE TURİZM PLANLAMA MEMURU Münhal Sayısı: +1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Deniz Öngel Muhtaroğlu 86,40
2 Enver Kara 81,70KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 11/07/2019
II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Mine Fedai 89,50


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 11/07/2019
I. DERECE TEKNİSYEN (MİMARİ) Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Durali Polat Ateş 67,70


I. DERECE MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Yılbay Geceyatmaz 86,90
2 Nurbanu Tosun Soyel 80,20


I. DERECE TURİZM PLANLAMA MEMURU Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ülfet Yasakçı Akbulak 86,60
2 Deniz Öngel Muhtaroğlu 86,40


 
                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 27/05/2013 - 14:20
I. DERECE MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hakan Ataöv 64.67


II. DERECE MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: 3
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Nurbanu Tosun Soyel 80.00
2 Yılbay Geceyatmaz 69.33
3 Işıl Uluhan 57.00


I. DERECE TURİZM PLANLAMA MEMURU Münhal Sayısı: 4
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Efsun Salel 78.00
2 Haldun Ballı 76.33
3 Zeliş Coşkuner 54.67
4 Nazemin Korhan 54.33


II. DERECE TURİZM PLANLAMA MEMURU Münhal Sayısı: 6
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Deniz Öngel Muhtaroğlu 73.67
2 Ülfet Yasakçı Akbulak 72.33
3 Doğan Özçelik 60.00
4 Evren Değirmencioğlu 57.67
5 Enver Kara 55.33
6 Serkan Balkan 52.00

II. DERECE TEKNİSYEN (MİMARİ) Münhal Sayısı: 1

Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Durali Polat Ateş 63.33