KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda 50 ve üzeri puan alan ve aşağıda isimleri belirtilen kişiler başarılı olmuşlardır.

 

Bu sınav sonucu sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme sınav sonucu gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


TAPU VE KADASTRO DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 23/08/2011 - 12:00
II. DERECE KADASTRO MEMURU  (Münhal Sayısı: 1)

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hakan Cellatoğlu


II. DERECE TAPU MEMURU  (Münhal Sayısı: 1)

Sıra No Adı - Soyadı
1 Yücel Barbaros


 
                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan;

ve

Aşağıda GEÇİCİ LİSTE olarak yayınlanıp, 15 gün sonra son şeklini alarak KESİN LİSTE olacak olan listedeki kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar verilmiştir.

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                     

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


TAPU VE KADASTRO DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak, 
Terfi Etmeye Hak Kazananlar.

17 Şubat, 2009
I. DERECE MALİYE MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Sonuç Kutlu


I. DERECE ZİNCİRCİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mustafa K. Kasabalı
2 Hasan Çoktan
3 Gökhan Dalkılınç
4 Erdinç Akşahin
5 Mehmet Ali Ekrem
6 Hakan Atakan
7 Tamer Türk
8 Mustafa Türkkal
9 Serkan Özünlü
10 Salih İnce
11 Ahmet Erbulak
12 Ali Özdedeoğlu
13 Savaş Tayançlı
14 Erdoğan Çalışkan
15 Mazlum Baycanlı
16 Ekrem Öztürkler
17 Murat Kesper
18 Hasan Kılınçarslan
19 Kemal Yağlı
20 Mehmet Uzunboylu
21 Hüseyin Bilal
22 Murat Akagün


13 Şubat, 2009
II. DERECE FOTOLİTOGRAFER

Sıra No Adı - Soyadı
1 Öztaş Maviş
2 Selcan Erkan


                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan;

Ayrıca Kamu Görevlileri Yasası’nın 58 (4)(B) bendinde ifade edilen “Bir üst dereceye terfi ettirilenlerin sayısı, terfi sınavı yapılan kadronun bulunduğu hizmet sınıfının kendi teşkilat yasasında belirtilen toplam kadro sayısını aşamaz” hükmü gereğince kadro sayısının toplamı kadar isimler belirlenmiş olup;

Aşağıda GEÇİCİ LİSTE olarak yayınlanıp, 15 gün sonra son şeklini alarak KESİN LİSTE olacak olan listedeki kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar verilmiştir.

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                     

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

 
12 Şubat, 2009
II. DERECE HARİTA MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Engin Dağyaran
2 Remzi Okyay
3 Türkan Özhan
4 Emetullah Nüfal
5 Cansev Özen
6 Şaziye T. Başel
7 Fatma Özağaoğlu
8 Nihal Birşen
9 Gülsün Billur
10 Kemal Ergen
11 Önder Güneralp


10 Şubat, 2009
II. DERECE TAPU MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Neslihan Baki
2 Göksel Tutkulu
3 Nermin Bilgehan
4 Menteş Demirege
5 Ayşe Özdemirağ
6 Alime Aylanç (Kavazlar)
7 Zehra Eylenceli
8 Pembe Arıbey
9 Ziba Ülvay
10 Feriha Gökbörü
11 Hasan Yusufoğlu
12 Elif Sicimoğlu
13 Buluş E. Arifoğlu
14 Söğüda Tabak
15 Zerin Özveli
16 Firdes Arıcı
17 Şerife Kıllı
18 Derviş Özgem
19 Ahmet Karahasan
20 Zeliz Melemendi Toprakcı
21 Elmaziye Tekirdağlı
22 Gülden Uçan
23 Erdinç Erdenay
24 Mehmet Özdemirağ
25 Özsan Ülmen
26 Ali Remzi Gardiyanoğlu
27 Hasan Tecen
28 Derya Güven
29 Özlem Kaynak
30 Vedat Özkul
31 Arif Liman
32 Şener Özbaylı


                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan;

ve

Aşağıda GEÇİCİ LİSTE olarak yayınlanıp, 15 gün sonra son şeklini alarak KESİN LİSTE olacak olan listedeki kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar verilmiştir.

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                     

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.11 Şubat, 2009
II. DERECE KADASTRO MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Harice Deniz
2 Hasan Pampuroğulları
3 Veysi Korkmazer
4 Mustafa Şenkayalar
5 Ahmet Berk Berkal
6 Salih Özerem
7 Onay Hacıküçük
8 Sami Engindal
9 Mehmet Alşan
10 Mehmet Nuri
11 Mustafa Türker
12 Mustafa Özekman


4 Şubat, 2009
I. DERECE HARİTA MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Emel Sefer
2 Misket Öztenekecioğlu
3 Şeniz Yangın
4 Derviş Baykent
5 Aşkın Korkmazer


3 Şubat, 2009
I. DERECE TAPU MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ebru Çomunoğlu
2 Pelin Akbil
3 Ayşe İbretler
4 Taner Aylanç
5 Denktaş Dağyaran
6 Vedia Vaizoğlu
7 Berna Selengin
8 Ramadan Şehitoğulları
9 Erkin Kurtarıcıoğulları
10 Ali Alioğlu
11 Halil Şenadalılar
12 Öznur Altan
13 Münevver Yanaroğlu
14 Abdullah Çayönü
15 Ayer Tabiyat


I. DERECE KADASTRO MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ahmet Alemdar
2 Alim Solmaz
3 Cengiz Tabak
4 İhsan Mullaaziz
5 Mücahit Tüfekçi
6 Kemal İnce
7 Murat Taşpınar