KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 14/05/2013 - 14:10
I. DERECE BAŞ MİMAR  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hülya Davulcu 86.75


I. DERECE BAŞ MÜHENDİS  (Münhal Sayısı: 5)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Mehmet Yüzügülen 74.00
2 Cengiz Topel Zeybek 68.00
3 Mehmet Envergil 64.50
4 Şener Lakadamyalı 60.00
5 Cahit Müderrisoğlu 56.75


II. DERECE BAŞ TEKNİSYEN  (Münhal Sayısı: 6)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hasan Ünal Özverel 64.00
2 Zihni Yurtdaş 63.75
3 Cemile Canselen 63.25
4 Tuncel Türker 58.75
5 Mehmet Avcı 56.25
6 Ali Suat Kanlı 55.25


I. DERECE KIDEMLİ BAŞ TEKNİSYEN  (Münhal Sayısı: 5)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ahmet Özgün 82.00
2 Mehmet Coşkuner 59.75
3 Mehmet Nalbant 59.25
4 Şenol Tuncay 58.75
5 Ali Batıgün 58.00


II. DERECE BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Tüjen Yiğitcan 72.50KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                               

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar vermiştir.

Bir üst derecedeki mevkie terfi ettirilmeyi kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu terfii kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu kadroların yetki prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte, terfi etmeyi kabul ettiklerini bildirenlerin terfi işlemleri de yapılacaktır.

                               

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                    Başkanı.

Not:

Bu terfi kararı bildirimi, aşağıdaki kamu görevlilerine sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
   Terfi Etmeye Hak Kazananlar

I. DERECE KIDEMLİ BAŞ TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ümit Karagözlü
2 Yüksel Kararlı


II. DERECE BAŞ TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ahmet Özgün
2 Ali Batıgün
3 Şenol Tuncay
4 Mehmet Nalbant
5 Mehmet Coşkuner


III. DERECE I. SINIF TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Cemile Canselen
2 Zihni Yurtdaş
3 Tuncel Türker
4 Hasan Ünal Özverel
5 Ali Suat Kanlı
6 Mehmet Avcı
7 Olgun Taşar
8 Önen Önsalan
9 İdris Yenen
10 Ali Zabitler
11 Erdal Akkuş
12 Dudu Çile Azizoğlu
13 Refik Ali Sayar
14 Tünay Tahsildaroğulları
15 Coşkun Tarkan


III. DERECE BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Tüjen Yiğitcan


I. DERECE HAFİF ARAÇ OPERATÖRÜ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Seçkin Nuri
2 Oguz Özkan
 

II. DERECE I. SINIF MÜHENDİS

Sıra No Adı - Soyadı
1 Cengiz Topel Zeybek


 
II. DERECE I. SINIF ŞEHİRCİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Nurhan Aremek
2 Ali Şakir Aremek
3 Osman Bora Çağakan


I. DERECE BAŞ MİMAR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Emine Azimli
2 Gül Öztek
3 Ayhan Çakmak


I. DERECE BAŞ MÜHENDİS

Sıra No Adı - Soyadı
1 Türkmen Yiğitcan
2 Cevdet Hacıoğlu


II. DERECE I. SINIF MİMAR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hülya Davulcu
2 Gürkan Kara
3 Mehmet Tecer
4 Salih Basri


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

Aday olarak atanmayı kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu atamayı kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Şehir Planlama Dairesi tarafından da talep edilecektir.

ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
Atanmaya Hak Kazananlar

III. DERECE II. SINIF ŞEHİRCİ MÜNHAL:1

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hıvsiye Öztoprak


III. DERECE II. SINIF MİMAR MÜNHAL:2

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ali Kodan
2 Yüksel ErhanSÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
Terfi Etmeye Hak Kazananlar
                                                                                                                              
I. DERECE BAŞŞEHİRCİ

Sıra No Adı - Soya
1 Ali Öznur


II. DERECE I. SINIF MÜHENDİS

Sıra No Adı - Soya
1 Mehmet Envergil
2 Mehmet Yüzügülen
3 Şener Lakadamyalı
4 Mustafa Madi
5 Cahit Müderrisoğlu