KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 07/08/2019
III. DERECE SINAİ MÜLKİYET ŞUBESİ AMİRİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Didem Müderrisoğlu 82,00


KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tarafından da talep
           edilecektir.

RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 07/08/2019
III. DERECE SINAİ MÜLKİYET MEMURU   (Münhal Sayısı: 2)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Naz Akbulut
2 Neriman Halimoğlu


III. D. RESMİ KABZ İŞLERİ VE ŞİRKETLER MEMURU   (Münhal Sayısı: 4)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Ali Arslan
2 Arzu Ersoy
3 Mustafa Paşa
4 Hasan ÖksüzKAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 14/06/2017
III. D. RESMİ KABZ İŞLERİ VE ŞİRKETLER ŞUBE AMİRİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Meltem Dedeoğlu 63,40


II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Olgun Yetişmiş 69,70                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 1/09/2014 - 12:00
I. DERECE SINAİ MÜLKİYET MEMURU  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Didem Müderrisoğlu 56.00
2 Ahmet Babahan 54.00Yayın - 25/08/2014 - 14:45
I. DERECE RESMİ KABZ VE TASFİYE İŞLERİ MEMURU  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Sinan Sarıkaya 54.00


I. DERECE ŞİRKETLER MEMURU  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Cemile Selen Ertugan 68.00