KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar vermiştir.

Bir üst derecedeki mevkie terfi ettirilmeyi kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu terfii kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu kadroların yetki prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte, terfi etmeyi kabul ettiklerini bildirenlerin terfi işlemleri de yapılacaktır.

 

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                    Başkanı.

Not:

Bu terfi kararı bildirimi, aşağıdaki kamu görevlilerine sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
   Terfi Etmeye Hak KazananlarI. DERECE ŞİRKETLER MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Meltem DedeoğluI. DERECE SINAİ MÜLKİYET MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Olgun Yetişmiş
2 Murat TekmanII. DERECE RESMİ KABZ İŞLERİ VE ŞİRKETLER MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Sinan Sarıkaya
2 Cemile Selen ErtuganII. DERECE SINAİ MÜLKİYET MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Didem Müderrisoğlu
2 Ahmet Babahan