KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Personel Dairesi tarafından da talep edilecektir.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 18/12/2019
IV. DERECE KATİP YARDIMCISI   (Münhal Sayısı: +20)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Arzu Solak
2 Sevim Köker Önet
3 Yüksel Alkış
4 İbrahim Kandemir
5 Elif Gürcan Yıldızev
6 Zehra Erkan
7 Şen Candaş
8 Latif Tangül
9 Hasan Kolcu
10 Mert Gürkan
11 Fadıma Çelik
12 Cemre Cuma Uyguner
13 Çise İlgililer
14 Hülya Ünal
15 Tuncel Ertan
16 Aziz Batmazoğlu
17 Huriye İlhan Ekşi
18 Melda Uzuner
19 Selin Kara
20 Sıdıka ÖzlaptalıYayın - 31/07/2019
IV. DERECE KATİP YARDIMCISI   (Münhal Sayısı: +29)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Vedia Özerinç
2 Benay Altıntaş
3 Növber Üstünışık
4 İzel Hacıoğulları
5 Katriye Dalcı
6 Buse Arslan
7 Sedel Arif Ulubey
8 İrem Kutrafalı
9 Naciye Çetereisi
10 Mahmure Akbora
11 Necip Basmaz
12 Pembe Amcaoğlu
13 Gülay Ertaş Avşar
14 Özay Türkler
15 Nesil Çağansoy Akün
16 Can Yaşar Bucak
17 Rebiye Yiğit
18 Özlem Şen Avşanlı
19 Dilem Ballı
20 Filiz Arslandoğan
21 Kenan Özdilek
22 Emine Yarımsakallı
23 Mehmet Paşa Üstünsoy
24 Şebnem Burcu Duran
25 Nedime Mercan
26 Simge Çalıcı
27 Selin Arangül
28 Damla Akmercan
29 Zeynep GökYayın - 08/07/2019
IV. DERECE KATİP YARDIMCISI   (Münhal Sayısı: 10)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Gülcan Serdar
2 Çise Zekai Faruk
3 Meral Koral
4 Mert Petek
5 Gülşan Genç
6 Fevziye Büke Gökte
7 Peral İşlem
8 Nil Ergülalp Cevdet
9 Aytan Yemişçioğlu
10 Pınar KabalcıKAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 05/03/2019
I. DERECE KAYITLAR SORUMLUSU Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Serap Çelikkaya 72,00
2 Ayten Kofalı 63,20KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Personel Dairesi tarafından da talep edilecektir.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 28/12/2018
III. DERECE II. SINIF İDARE MEMURU   (Münhal Sayısı: 12+12)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Özge Nurdal
2 Bahar Çakır
3 Serkan Çırakoğlu
4 Niyazi İncirlili
5 Rabia Ademgil Uğurlubirel
6 Gülsen Çıntar
7 Umut Kınaoğlu
8 Şifa Çolakoğlu
9 Salim Deniz
10 Tuğba Talas
11 Burçin Yıldız
12 Köksal Berberoğlu
13 Eliz Usanmaz
14 Refika Çanakcı
15 Halil Samancıoğlu
16 Ayşe Karademir Sakallı
17 Ülfet Şaban
18 Çilem Soytaş
19 Simge Konti
20 Emrah Türker
21 Olcay Kara
22 Yeliz Hastunç Arap
23 Fezile CenkovaKAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 12/12/2018
III. DERECE ŞUBE AMİRİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ümral Tözün 82,00


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 08/11/20180
III. DERECE II. SINIF KATİP Münhal Sayısı: 17
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Deniz Atilla 51,20
2 Ümral Volkan 50,30KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Personel Dairesi tarafından da talep edilecektir.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 31/05/2016 - 18:00
IV. DERECE KATİP YARDIMCISI   (Münhal Sayısı: +3)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Sıdıka Paşa
2 Emine ErgülerYayın - 03/05/2016 - 16:15
IV. DERECE KATİP YARDIMCISI   (Münhal Sayısı: +8)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Burcu Gerçek Kadiroğulları
2 Sevgi Ahiskal Bullici
3 Meşure Şener
4 Barçın Aral
5 Hasan Onbaşı
6 Akın Kocabaş
7 İpek Avar
8 Kemal Kayan                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı.

 

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 04/03/2016 - 15:45
I. DERECE KIDEMLİ İDARE MEMURU Münhal Sayısı: 3
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Mustafa Kendir 74,33
2 Alev Şanlıtürk 67,33
3 Fırat Yılmaz 61,67
4 Canan Uysal 60,00
5 Ayça Remzioğlu Palaz 59,00
6 Ebru Kasabalı Araz 56,00
 


Yayın - 23/02/2016 - 10:30
I. DERECE KIDEMLİ İDARE MEMURU
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Neslihan Gürsel 64,00
Not: YİM 229/14 sayılı dava uyarınca verilen hüküm neticesinde karara bağlanmıştır.KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Personel Dairesi tarafından da talep edilecektir.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 29/12/2015 - 15:25
IV. DERECE KATİP YARDIMCISI   (Münhal Sayısı: 8)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Katibe Eda Sel
2 Fezile Avcı
3 Gürhan Anadol
4 Gizem Gamar
5 Zehra Çocuk
6 Lütfü Oflaz
7 Dicle Vural
8 Bahar Özergin Boğaç


 
Yayın - 24/11/2015 - 16:15
III. DERECE II. SINIF İDARE MEMURU  (Münhal Sayısı: 18)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Burak Demirkaya
2 Necla Işık
3 Münibe Vuslat Zeki
4 Sertaç Özsoy
5 Hatice Ulucan
6 Damla Özhan
7 Emine Sarıkaya
8 Hasret Kolcu
9 Çağrı Altay
10 Burçe Zenginer
11 Zehra Çetin
12 Asu Yenigün İlgezen
13 Ayşe Tektan
14 Cemaliye Üreten
15 İlgen Özkan
16 Ali Aktaşlı
17 Ahmet Katrancıoğlu
18 Kezban Sivri YılmazKAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 28/08/2015 - 16:30
II. DERECE I. SINIF İDARE MEMURU Münhal Sayısı: 3
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Okan Umaner 86,40
2 Serap Çelikkaya 84,40
3 Sevgi G. Bayır 77,20KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 10/07/2014 - 12:55
II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Nahide Kayan Eraslan 89.20
2 Havva Aydınlık Koççat 68.00


III. DERECE ŞUBE AMİRİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Cemal Tekcan 70.40
2 Nahide Kayan Eraslan
Not: Yukarıda mülakat notu belirtilmeyen Nahide Kayan Eraslan II. Derece Müdür Muavini mevkiine atandığı için, III. Derece Şube Amiri mevkii ile ilgili yapılan mülakattaki notu dikkate alınmamıştır.                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

PERSONEL DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
 
Yayın - 02/04/2014 - 16:55
I. DERECE KIDEMLİ İDARE MEMURU Münhal Sayısı: 14
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hüseyin Amcaoğlu 87.00
2 Faika Nilgün Güçlü 84.00
3 İpek Tüccaroğlu 78.00
4 Serkan Yıkıcı 74.00
5 Ümral Tözün 74.00
6 Emine Üstünışık 72.00
7 Emel Yağız 72.00
8 Feyza Sanıl 72.00
9 Aytül Ulutekin 70.60
10 Seval Paşa 70.00
11 Akile Özgüler 68.40
12 Ecevit Aktaş 68.00
13 Gülsen Tarkuç 66.80
14 Gülşen Ulu 65.60
15 Cemal Kürtoğlu 62.00


 
Yayın - 18/03/2014 - 16:20
II. DERECE I. SINIF KATİP Münhal Sayısı: 46
II. DERECE I. SINIF KATİP (Liste için Tıklayınız)


III. DERECE II. SINIF KATİP Münhal Sayısı: 60
III. DERECE II. SINIF KATİP (Liste için Tıklayınız)


 
Yayın - 17/03/2014 - 16:00
I. DERECE I. SINIF ODACI Münhal Sayısı: 8
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Eren Barışsever 67.60
2 Mehmet Nuri 67.20
3 İbrahim Ergün 60.20
4 Murat Karanar 55.00
5 Hüseyin Şahelveri 52.00Yayın - 27/11/2013 - 19:18
I. DERECE BAŞKATİP Münhal Sayısı: 13
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hülya Miş 79.00
2 Huriye Kasap 78.33
3 Ayten Kofalı 77.33
4 Ülfet Şaban 76.67
5 Fatoş Göknur 74.67
6 Narem Songur 73.33
7 Lale Altan 72.67
8 Saadet Maşera 72.67
9 Zekiye Şahuri 72.33
10 Zehra Borucu 71.33
11 Tijen Bürüncük 70.67
12 Sema Bozkurt 70.33
13 Aycan Savoğlu 70.00
14 Sevim Bardak 69.67
15 Zekiye Ersalıcı 69.33
16 Müesser Paşa 69.33
17 Ayşe Yücelgazi 68.33
18 Nilgün Karakuş 68.33
19 Figen Aktepebaşı 68.33
20 Semin Azmidolu 68.00
21 Saime Yakup Ateşsönmez 67.67
22 Güliz Kara 67.00
23 Nilay Özoktay 66.67
24 Okan Yanık 66.67
25 Derya Partalcı 66.67
26 Hatice Vural 66.33
27 Hanife İzel 66.33
28 Yeşim Kırman 66.33
29 Naile Göktay 65.67
30 Sami Denizalp 65.67
31 Kezban Derin 65.67
32 Faika Dindar 65.33
33 Münüse Cabacaba 65.33
34 Hatice Şahali 65.00
35 Figen Dağyaran 65.00
36 Fatma Zabitoğlu 64.67
37 Fatma Özdalili 64.67
38 Sevil Sağlamer 64.33
39 Lale İlkerli 64.33
40 Cemal Gürsel Hürben 63.33
41 Canan Keleş 63.33
42 Pembe Arısoy 63.33
43 Oğuz Örü 63.00
44 Gülsün Vaizoğlu 63.00
45 Hatice Zekai 63.00
46 Pervin Madencioğlu 63.00
47 Figen Bayraktar 62.67
48 Mihraciye Soyer 62.67
49 Havva Kurak 62.67
50 Hatice Şengör 62.00
51 Hicran Baykent 62.00
52 Şafak Erten 61.67
53 Keziban Maniga 61.33
54 Ahmet Soğukpınar 61.33
55 Şule Tarkuç 60.67
56 Emine Emel Barbaros 60.67
57 Raşay İmamzade 60.67
58 Fatma Cimbo 59.67
59 Muharrem Özetkin 59.67
60 Ceylan Şenocaklı 59.33
61 Şakir Özata 59.00
62 Ünsev Ergüler 59.00
63 Canan Nuri 58.67
64 Canan Karahasan 58.67
65 Tüzel Serden 58.33
66 Hale Özerden 58.33
67 İlkşen Özyönüm 58.33
68 Sevgül Saadetoğlu 58.00
69 Makbule Uysal 58.00
70 Meryem Eren 57.67
71 Rahme Nasiboğlu 57.67
72 Sittika Çobanoğlu 56.67
73 Müjgan Cangül 56.00
74 Ertoğrul Gazi 55.00