KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan;

ve

Aşağıda GEÇİCİ LİSTE olarak yayınlanıp, 15 gün sonra son şeklini alarak KESİN LİSTE olacak olan listedeki kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar verilmiştir.

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                     

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak, 
Terfi Etmeye Hak Kazananlar.


30 Ocak, 2009
I. DERECE MİMAR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Fuat Çelebi


I. DERECE MALİYE VE MUHASEBE MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Meral Koze


III. DERECE TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Firdevs Nasıfoğlu
2 Nermin Tüccaroğlu
3 Gülcan Hamitoğlu