KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 20/11/2020
II. D. MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Münhal Sayısı: 2
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hüseyin Özarın 72,20
2 Sevgi Çayönlü 71,80


II. DERECE MALİYE MÜFETTİŞİ Münhal Sayısı: 5
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Nadir Gürpınar 84,30
2 Seher Güneş 81,60
3 Görkem Gürçınar 72,50
4 Aliye Koyuncu 67,30
5 Sevil Emirkanı 62,70Yayın - 31/05/2016 - 18:00
I. DERECE MALİYE KIDEMLİ MÜFETTİŞİ Münhal Sayısı: 5
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hüseyin Gültekin 84,53
2 Evin Unutmaz 79,60
3 Mehmet Baturay 77,73
4 Evren İnançoğlu 74,40
5 Zerrin Metcooğlu 72,13


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından da talep edilecektir.

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 02/02/2016 - 14:30
III. DERECE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCISI Münhal Sayısı: 5
Sıra No Adı - Soyadı
1 Buğra Raif Özbeşer
2 Buse Maraklı
3 Sevcan Göksular
4 İlknur Yeniçeri
5 Özten Uğurlubirel